Fizinio aktyvumo optimizavimas, siekiant sveikatinimo ir edukacinių tikslų

Lapkričio 17 dieną šia tema pravesdamos seminarą, Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ pedagogės pasidalijo savo praktine patirtimi su kitomis respublikos ikimokyklinėmis įstaigomis.

Kaip teigė seminaro lektorės, judėjimo vaidmuo vaikų darželyje iš visų sveikatinimo dalykų yra didžiausias, nes vaikui judėjimas – objektyvi būtinybė. Todėl įdomiai, emocingai organizuojama veikla gali padėti įveikti fizinį neveiklumą, tingumą. Judėjimo poreikio nepatenkinus, vaikas netaisyklingai vystosi, mažėja jo darbingumas, jis greitai  pervargsta nuo monotoniškumo.

Pedagogės įžvelgė šių dienų fizinio aktyvumo problemas: „Z“ kartos vaikų fizinį neveiklumą dėl technologijų gausos, „įkalinimo“ kambaryje, priverstinio sėdėjimo ugdomosios veiklos metu, dėl neturėjimo reikiamų įgūdžių ir teigiamo pavyzdžio. Todėl labai svarbi reikšmė tenka ugdymui.

Svarbiausiu judėjimo tikslu ikimokykliniame amžiuje reikėtų laikyti vaikų sveikatos stiprinimą, normalaus fizinio ir psichinio vystymosi skatinimą. Šiam tikslui pasiekti reikia iš mažens ugdyti teigiamą požiūrį į kūno kultūrą ir sportą.

Lopšelio-darželio „Pasaka“ pedagogės, organizuodamos ugdymą analizuoja veiksnius, darnčius teigiamą įtaką vaikų požiūriui į kūno kultūrą ir fizinę sveikatą, ieško naujų judėjimo formų saviraiškai, improvizacijai skatinti, tikslingai pasirenka ir organizuoja įvairią judrią veiklą, stiprina vaikų, tėvų ir pedagogų bendravimą organizuojant įvairius renginius bei veiklas.

Seminaro metu buvo demonstruojamos ir reflektuojamos įvairios filmuotos judėjimo aktyvinimo veiklos, pristatomi stendiniai pranešimai, akcentuojama fizinio ugdymo integracijos svarba į kitas ugdymo sritis. Vaikus labiau veikia ne tai, ką  pedagogai ar tėvai aiškina, sako, bet tai, ką jie mato ir daro patys. Taigi, auklėtoja – vaiko sveikatos skatintoja ir ugdytoja, kuri sistemingai, kryptingai organizuodama ugdymą, padeda formuoti teigiamas nuostatas ir pozityvų sveikatos elgesį.   

Tad padėkime vaikams augti sveikiems!

 

Prienų l-d „Pasaka“ 

Direktorės pavaduotojos ugdymui R. Brudnienės  inf.

                                                  

Duonutės keliu

Spalio 20 d. „Kačiukų“ ir „Voveriukų“ grupės lankėsi ūkininkų Radvilų ūkyje, esančiame Birštono sen., Vaitiškių kaime. Išvykos metu ūkininkas A. Radvila supažindino vaikus su įvairia technika, reikalinga duonai užauginti. 

Kiekvieną dieną vaikai suvalgo bent jau riekelę duonos. Kanda, kramto, žino, kad tai duona. Kasdieninė duona. Šventa duona. Kodėl duona laikoma šventa? Kodėl ją reikia gerbti? Vaikai sako; "Duonos visada galima nusipirkti parduotuvėje". Tačiau ne visada taip paprasta. Reikia didelius darbus nudirbti, kad duona ant stalo atkeliautų, todėl verta vaikus išmokyti gerbti ir tausoti duoną. Nors žmogui ir padeda mašinos, daug laiko ir darbų atlikti reikia. 

Apie ilgą duonutės kelią nuo lauko iki mūsų stalo "Kačiukų" ir "Pelėdžiukų" grupių vaikai sužinojo vykdydami  projektą "Duonutės keliu". Projekto metu vaikai mokėsi tautosakos, eilėraščių, sekė pasakas, piešė piešinius, žiūrėjo senosios  animacijos filmus.

Grūdas po grūdo – vis į tą mažą širdelę. 

„Pelėdžiukų” ir „Kačiukų“ gr. auklėtojų R. Jankauskienės, L. Bendinskienės informacija ir nuotraukos

 

 

RUDENĖLIS VĖL PAS MUS…

Ir vėl atėjo dar vienas gražus auksinis ruduo, o kartu su juo ir labai vaikų laukiama Rudenėlio šventė.

Šventiškai pasipuošusių vaikučių salėje laukė linksmasis Rudenėlis, Žaliuojanti pieva, Kiškis Piškis, Smuikininkas Žiogelis ir Pelytė Smailytė. Kartu su šiais personažais mažieji šoko ratelius, dainavo daineles, žaidė žaidimus, keliavo rudens takeliais, „grojo“ lietų, „raugė“ kopūstus, minė mįsles…Tai smagu buvo. O koks Rudenėlis vaišingas! Šį kartą daug obuolių pririnko ir kartu su talkininkais visiems obuolių pyrago prikepė. Ne tik pyrago –  kvapnios kmynų arbatėlės išvirė  ir į Rudenėlio Arbatinę pasivaišinti pakvietė…

Direktorės pavaduotojos ugdymui Rimos Brudnienės informacija ir nuotraukos

AKCIJA „DAUG JUDĖSI – BŪSI SVEIKAS!“

Akcija „Daug judėsi – būsi sveikas“ skirta kūno kultūros ir sporto dienai paminėti,   darželyje  vyko spalio 6 dieną. Ši akcija vykdoma įgyvendinant Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ projekto „Judėjimo džiaugsmas“ veiklos planą. Vykdant akciją siekiama stiprinti ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatą,  skatinant įvairių formų ir rūšių fizinį aktyvumą.

Akcijos akimirkos

 

 

Vasarėlę pasitinkant…

Kaip ir kasmet vasarą pasitikome šaunia sporto švente. Šį kartą visus į aikštyną sukvietė papūga Karuda.

Po linksmų grupių   prisistatymų  pasirodė ir pats gerasis daktaras Aiskauda su savo komanda. Atvykę svečiai norėjo sužinoti, ar vaikai, auklėtojos ir  tėveliai tikrai yra sveiki ir ar pasiruošę vasaros nuotykiams. Susirinkusieji smagiai mankštinosi ssu šuneliu Avu, tigru Ridu ir drambliuku Nuku. Vėliau vaikai žaidė įvairius žaidimus, rungtyniavo linksmose estafetėse…Staiga visas linksmybes nutraukė šūksniai, šūvių garsai…ir pasirodė piktasis piratas Barmalėjus su pagrobta beždžionėle „Čiči“ ir jos vaikučiais…Norint, kad Barmalėjus paleistų mažąsias beždžionėles į laisvę, tėveliai ir auklėtojos turėjo įveikti sunkų kliūčių ruožą. Užduotis buvo sėkmingai įvykdyta ir mažosios beždžionėlės išgelbėtos, o piratas Barmalėjus taip supyko, kad net sąmonę prarado, tad į pagalbą teko kviestis daktarą Aiskaudą ir šauniąją jo komandą. Pyktis Barmalėjui  kaip mat išgaravo išgėrus daktaro paskirtų vaistų ir piktasis piratas virto geruoju Barmalėjumi. Na, o daktaras Aiskauda prieš išvykdamas į Afriką visiems vaikams įteikė pažymėjimus, kad jie dalyvavo kasmetinėse sveikatos pasitikrinimo ir sportinės ištvermės pratybose, sužinojo, kad gerumu ir šypsena galima įveikti pyktį, įgijo drąsos, sumanumo ir ištvermės, o ir sužinojo, kad yra sveiki ir pasiruošę naujiems vasaros nuotykiams…

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Asta Struckienė

 

Dailės gebėjimų ugdymo svarba ikimokykliniame amžiuje

Gegužės 13 dieną šia tema „Bitučių“ grupės auklėtoja Asta Rauluševičienė dalijosi praktine patirtimi rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarime.

Auklėtoja pristatė piešimo ir tapymo raidos pakopas, šios veiklos lavinimo būdus ir metodus. Akcentavo socialinės ir emocinės, fizinės, pažinimo ir kalbinės  vaiko  raidos skatinimą menine veikla, kūrybinių gebėjimų brandinimo svarbą. Ydomu buvo sužinoti apie papildomą vaikų asmenybės ir dvasinės būsenos aiškinimą, renkantis vieną ar kitą spalvą piešiniui, individualius vaikų poreikius ir kaip reikėtų vaikus sudominti ir paskatinti piešti.

Pasitarimo metu buvo demonstruojama atvira ugdančioji veikla, kurios metu buvo pristatomi nauji, įdomūs vaikams dailės ugdymo būdai. Taip pat auklėtojos turėjo galimybę susipažinti su įvairiomis dailės technikomis, apžiūrėti vaikų darbų pavyzdžius bei grožėtis įspūdinga autorine „Bitučių“ gr.  ugdytinių Mortos ir Agnės piešinių paroda.

Taigi pedagogui, ypač svarbu vertinti vaikus kaip meno kūrėjus, pateikiant vaikams meninę veiklą kaip džiaugsmingą pažinimo patirtį. Tuomet  laimingas vaikas dažnai sakys: „Žiūrėk, aš tau nupiešiau piešinį! “.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Brudnienė

 

Popietė mamytėms

Gegužė – pats gražiausias metų laikas, o su juo atkeliauja ir  gražiausia bei šilčiausia pavasario šventė–Motinos diena. Šios dienos proga „Ančiukų“ ir „Nykštukų“ grupių vaikučiai ir auklėtojos  sukvietė savo mamas į joms skirtą šventinę popietę.

Vaikai, atsidėkodami savo mamytėms už kasdienį rūpestį, švelnumą ir meilę, išsakė pačius šilčiausius žodžius,  linkėjimus,  deklamavo eilėraščius , šauniai šoko  ir muzikavo.

Savo pasirodymą mažieji baigė įteikdami  savo mažomis rankelėmis puoštus  laiškus, o tuose laiškuose slėpėsi staigmena, kuri nuoširdžiai pradžiugino visas mamytes: tai jų vaikučių nuotraukos su  pačių pagamintais atvirukais. Vėliau visi kartu ėjo smagų ratelį „Graži mūsų šeimynėlė“ ir trypė linksmąjį  „Ančiukų“ šokį.

Dar ilgai šias šiltas ir jaudinančias akimirkas prisimins mažųjų mamos…

„Ančiukų“ gr. auklėtoja Violeta Butkuvienė

Mokinių folkloro festivalis „Revuonoje“

Gegužės 7 dieną „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje vyko respublikinis mokinių folkloro festivalis „Revuona 2015“, skirtas Etnografinių regionų metams paminėti. Festivalio tikslas – paskatinti ugdymo įstaigas giliau pažinti savo krašto, regiono tradicijas ir kultūros paveldą, aktyviau bendradarbiauti tarpusavyje puoselėjant etninę kultūrą.

Šiame festivalyje su lietuvių liaudies daina apie gaidelį šauniai pasirodė lopšelio-darželio „Pasaka“ mergaičių vokalinis ansamblis. Daininkes paruošė muzikinio ugdymo pedagogė mokytoja metodininkė Reda Černiauskienė.

Šventė mamytėms

„Pavasaris ir mama…
Viskas taip gražu!
Širdelė mano plaka
Su tavimi kartu…“

         (A. Kavaliauskaitė)

Pirmasis gegužės sekmadienis – Motinos diena. Tą dieną išreiškiame pagarbą, meilę ir padėką savo Mamoms. Kaip pavasaris džiugina mus, taip ir mes stengiamės pradžiuginti savo kilniaširdes, pasiaukojančias, mus mylinčias Mamas, nes jų triūsas, rūpestis, meilė lydi visą gyvenimą.

Artėjančios Motinos dienos proga „Kiškučių“ grupės ugdytiniai sukvietė savo mamytes į popietę „Tau, mamyte“. Labai malonu buvo matyti, kad į šventinę popietę mamytes atlydėjo ir tėveliai. Savo mamytėms vaikučiai skyrė ne tik eilėraštukus, daineles, savo rankutėmis „pasiūtas“ šventines rankines mamytei, bet ir pasiūlė  pažiūrėti pamokantį  N. Zabutytės vaidinimą  „Stebuklingoji šalis“. Jo dėka vaikai suprato, jog  gimtieji namai, kur vaikai  gyvena mylimi savo  rūpestingų mamų ir tėčių , ir yra  tikriausia  stebuklų šalis ir jokie  patys skaniausi saldainiai ar tortai su kremu tikrai jų neatstos …Po vaidybinės scenelės auklėtoja  Dalia visas mamas pakvietė dalyvauti smagiame piešinių  „Mano mamytė“  konkurse, kuriame pralaimėjusių nebuvo, o laimėjimų loterijoje buvo daug  įvairių praktiškų dovanėlių. Na, o pats  pagrindinis prizas, kaip ir dera rimtuose konkursuose… buvo automobilis  „Mercedes – Benz CL 500…! Šio konkurso metu  mamytės turėjo surasti savuosius portretus tarp daugumos nupieštų . Anot jų , įspėti savuosius  padėjo pripiešti akiniai, spalvota suknelė, aukštakulniai, papuošalai  ir t.t. Tai šit kokie pastabūs ir kūrybingi jų mažieji!

Dar valandėlę pabuvę visi  kartu savo grupėje , dalijosi šiltais šios prasmingos  šventės įspūdžiais.

„Kiškučių“ gr. auklėtoja Dalia Savickaitė

ŠVENTĖ MAMOS DIENAI

 

„Mes visuomet vaikai prie tavo kojų, mama
Po tavo glostančia ranka mes vėl maži.
Delne tu mus keliais ir klystkeliais neši,
Vedies atgal į skambantį vaikystės namą…“  
 

Šiais žodžiais priešmokyklinio ugdymo  „Ežiukų“ grupės vaikai pradėjo šventinę popietę, skirtą mylimoms mamytėms ir močiutėms.

Tokiai iškilmingai dienai vaikai labai atsakingai ir kruopščiai ruošėsi: gamino  dovanėles, piešė mamyčių portretus, galvojo pačius nuoširdžiausius linkėjimus ir surengė šaunų koncertą. Skambiomis dainelėmis, švelnia kanklių melodija, eilėraščiais, nuotaikingais šokiais ir žaidimais  vaikai išreiškė savo nuoširdžius jausmus patiems brangiausiems jiems žmonėms.

Iškilmingai įteikę pačių gamintas dovanėles, pakvietė mamytes, močiutes pasisvečiuoti savo grupėje. Čia visi kartu linksmai bendravo ir šmaikštavo organizuotoje viktorinoje, užduodami mamytėms įvairius kalusimus, mindami mįsles, sekdami pasakas be galo, prašydami užbaigti posakį ar patarlę. Na, o mamytės labai nuoširdžiai džiaugėsi šiomis kartu praleistomis nepaprastomis akimirkomis…

Priešmokyklinio ugdymo „Ežiukų“ grupės auklėtoja Danutė Žukauskienė