Menu Close

Maitinimo organizavimas

MAITINIMAS organizuojamas vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu patvirtintu „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose“ tvarkos aprašu.

Lopšelis-darželis „Pasaka“ dalyvauja „Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, finansuojamoje ES ir LR valstybės biudžeto lėšomis.

Programos tikslai:

  • Padidinti suvartojamų vaisių ir daržovių bei pieno gaminių dalį vaikų mityboje;
  • Diegti vaikams supratimą apie vaisių ir daržovių bei pieno gaminių vartojimo teigiamą poveikį sveikatai;
  • Supažindinti vaikus su tvariu žemės ūkiu bei skatinti vaikus tausiai naudoti maistą.

Nuo 2022 m. spalio 3 dienos valgiaraščius rengia UAB „Sotega“.

1-3 m. 15 dienų valgiaraštis

4-7 m. 15 dienų valgiaraštis

4-7 m. 15 dienų valgiaraštis (Pritaikytas: be avižų produktų)