PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T3-150 „DĖL PRIĖMIMO Į PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS BEI MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ JUOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, 2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T3-259, Prienai

parsisiųsti „PDF“ formatu

Maitinimo paslaugas teikia UAB „Sotega“.

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 1 SAVAITĖ   parsisiųsti .PDF formatu

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 2 SAVAITĖ   parsisiųsti .PDF formatu

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 3 SAVAITĖ   parsisiųsti .PDF formatu