Menu Close

Informacinės rinkmenos

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

parsisiųsti Word formatu

 

PRIĖMIMO Į PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS BEI MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ JUOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMAS DĖL REKOMENDACIJŲ SKIRTINGAS KVALIFIKACINES KATEGORIJAS TURINČIŲ PRIENŲ RAJONO MOKYKLŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ VEIKLAI ORGANIZUOTI PATVIRTINIMO

parsisiųsti Word formatu

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO REKOMENDACIJOS DĖL SKIRTINGAS KVALIFIKACINES KATEGORIJAS TURINČIŲ PRIENŲ RAJONO MOKYKLŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ VEIKLOS

parsisiųsti Word formatu

Priedas parsisiųsti Word formatu