Menu Close

Bendros žinios apie įstaigą

Įstaigos pavadinimas: Prienų lopšelis-darželis „Pasaka“
 

Adresas: F. Vaitkaus g. 4, LT-59113 Prienai
 

Tel. (8 319) 52 667
 

El. paštai:
Direktorė: direktore@prienupasaka.lt
Direktorės pavaduotoja udymui: pavaduotoja@prienupasaka.lt
Ūkvedys: ukvedys@prienupasaka.lt
Buhalterė: buhaltere@prienupasaka.lt
Raštvedė: rastvede@prienupasaka.lt

 

Įstaigos tipas: lopšelis-darželis
 

Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga
 

Steigėjas: Prienų savivaldybė
 

Mokymo forma: dieninė
 

Mokymo kalba: lietuvių
 

Pagrindinės veiklos sritys: ankstyvasis, ikimokyklinis, priešmokyklinis ir specialusis udymas
 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas  290213480
 

Direktorė: Rita Anušauskienė
 

Įstaigos veikla registruota nuo 1974 metų.
 

Teikiamas ikimokyklinis, priešmokyklinis ir specialusis ugdymas.
 

Vaikai ugdomi nuo 1 metų.
                                  

Veikia 11 grupių: 5 ankstyvojo amžiaus, 5 ikimokyklinio amžiaus,  1 spec. ugdymo grupė
 

Grupių darbo laikas: 7.00-17.20
 

Budinčios grupės darbo laikas: 17.20 -18.30