Viešųjų ir privačiųjų interesų deklaravimas

 

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 2018-2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS