Menu Close

VEIKLOS SRITYS

VIZIJA

Patraukli, funkcionali, moderni, atvira naujoms idėjoms ikimokyklinio ugdymo įstaiga

 

MISIJA

Ikimokyklinio ugdymo mokykla, įgyvendinanti respublikos, rajono švietimo politiką, gebanti visapusiškai ugdyti vaiko gebėjimus, tenkinti individualius ugdymo(si) poreikius, saugant vaiko fizinę ir psichinę sveikatą ir siekiant išugdyti pakankamai brandų mokyklai vaiką.

 

FILOSOFIJA

Jei skubi padėti, mylėti, dovanoti-tai daryk gražiai. Ir, jeigu tai susiję su vaiku, viską daryki dar gražiau. Auklėk gražiai, mokyk gražiai, patark gražiai. Jei gėris dovanojamas gražiai, dovana bus priimta. /Š.Amonašvilis/

 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAS

Šeimos ir ugdymo įstaigos pastangomis garantuoti visapusišką ir kokybišką vaiko ugdymąsi, sukurti sąlygas, padedančias tenkinti prigimtinius kultūrinius, estetinius, socialinius bei pažintinius poreikius; sistemingai teikti korekcinę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams.