Menu Close

Parama

Parama vaikams

Nuo 2012 m. lapkričio 1 d. vykdoma ES programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“.

Vaikai papildomai skanauja vaisius nemokamai.

Programos tikslas – diegti sveikos mitybos įpročius.

Vaisių ir daržovių dalinimo taisyklės:

  • produktai dalinami ne dažniau nei 3 kartus per savaitę
  • vienas produktas per dieną vienam vaikui pagal nustatytą dienos normą–iki 200 gr. porcija
  • dalinami produktai yra švieži ir tinkami vartojimui

Lopšelis-darželis „Pasaka“ nuo 2011 m. kovo mėn. dalyvauja programoje „Pienas vaikams“. Programa remiama ES ir nacionalinio biudžeto lėšomis, todėl vaikai papildomai skanauja pieno produktus nemokamai.

Programa „Pienas vaikams“ parengta siekiant pagerinti vaikų mitybą bei skatinti didesnius pieno produktų vartojimo įpročius.

Parama įstaigai

1,2% dalies Jūsų pajamų mokesčio, patenkančio į valstybės biudžetą, gali būti skirti lopšeliui–darželiui, jums nepatiriant jokių finansinių nuostolių. Parama–mums labai svarbi ir būtų tikslingai panaudojama atsižvelgiant į Jūsų pasiūlymus bei  kuriant palankias ugdymui(si) aplinkas.

Jums nutarus 1,2%  savo pajamų mokesčio dalį  skirti lopšeliui–darželiui, reikia užpildyti specialią formą FRO512 v.4 Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje. Svetainės adresas www.vmi.lt

Dėkojame Jums už Jūsų geranoriškumą.