Menu Close

APIE MUS

KAS MES ESAME:

Įstaigoje dirba pilna specialistų komanda, reikalinga vaikų ugdymo(si) poreikiams tenkinti ir ankstyvajai pedagoginei ir fizinei korekcijai vykdyti (socialinis pedagogas, logopedas, specialusis pedagogas, judesio korekcijos specialistas, psichologas, masažuotojas).
Lopšelis-darželis „Pasaka“ dalyvauja sveikatą stiprinančių ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“, projekto „Sveikatiada“, LFF ir Lietuvos masinio futbolo federacijos organizuojame „Futboliuko“ projekto veiklose.
Nuo 2021 m. dalyvaujame „Erasmus+“ ES programos KA1 bendrojo ugdymo įstaigų darbuotojų mobilumo projektuose.
Ugdymo procese taikome novatoriškų „Mąstymo mokyklos“, Reggio Emilia, lauko pedagogikos ugdymo metodikų elementus.
„Ežiukų“ grupėje integruojama socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa „Kimochis“. Organizuojant ir užtikrinant kokybišką ugdymo(si) procesą, pedagogų komanda siekia vaiko ugdymo(si) vienovės ir darnos su šeima. Stiprinami pedagogų gebėjimai ir sąmoningumas taikyti inovacijas, diegiama mokymosi vieniems iš kitų kultūra.