Menu Close

Metodinėje dienoje dalinosi gerąja darbo patirtimi

Kovo 19-ą dieną Prienų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ vyko rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinė diena, kurioje patirtimi dalinosi Prienų lopšelių-darželių „Pasaka“ ir „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai.

Renginio dalyvius pasveikino lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė Rita Anušauskienė, mažosios dainininkės Sofija ir Gabija bei darbuotojų ansamblis „Melodija“.

Susirinkusios iš įvairių rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokytojos turėjo galimybę klausytis pranešimų, stebėti atviras filmuotas veiklas, diskutuoti apie tai, kad ugdymo procesas turėtų būti orientuotas į vaiką, įdomus ir skatinantis gebėjimų augimą.

Skaitydama pranešimą „Meninis-muzikinis ugdymas ankstyvajame amžiuje“ lopšelio-darželio „Pasaka“ vyresn. meninio ugdymo mokytoja V. Dobilienė akcentavo muzikos kaip stimuliacijos, kuri veikia visas žmogaus biologines funkcijas, svarbą ugdymui(si).

Pristatydama pranešimą „Vaiką supančios aplinkos stebėjimo ir įvertinimo reikšmė ugdymui(si)“ lopšelio-darželio „Pasaka“ vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja R. Jankauskienė pastebėjo, kaip svarbu, kad vaikai pajustų sėkmę, tuomet jie patys norės siekti daugiau ir taip didės jų ugdymo(si) motyvacija.

Lopšelio-darželio „Saulutė“ vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja L. Revinskienė, skaitydama pranešimą „Nuo daikto iki priemonės“, pristatė daug įdomių, skatinančių vaikų smalsumą ir kūrybiškumą veiklų, panaudojant vienkartinius puodelius.

Apie įdomias patirtis, įgytas Erasmus+ stažuotėje Barselonoje ir taikant Montessori, Reggio Emilia praktikas, savo pranešime kalbėjo lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja J. Vilkaitė-Barcelos.

Lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytojos A. Stankevičienė ir J. Miliauskienė savo pranešime pristatė išbandytas praktines patirtis taikant Reggio Emilia metodikos elementus ugdyme. Išmėginti šią metodiką paskatino stažuotė Barselonoje.

Prienų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė, reflektuodama įžvelgė nuolatinį ikimokyklinio ugdymo mokytojų tobulėjimą skaitant pranešimus ir jų ryžtą dalintis savomis patirtimis su kolegėmis iš kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų.

Išklausę visus pranešimus galime drąsiai teigti, kad vaikas su savo energija, smalsumu, vaizduote – yra pats kūrėjas, o kūrybiškas ikimokyklinio ugdymo mokytojas geba sėkmingai jį vesti šiuo keliu.

Džiaugiamės drauge augdami ir augindami…