Menu Close

PAPILDOMAS UGDYMAS

Lopšelyje-darželyje veikia papildomo ugdymo būreliai, kuriuose sudarytos sąlygos skleistis įvairiems ugdytinių gebėjimams, lavinama jų vaizduotė, mąstymas, kūrybiškumas, palaikomas vaikų fizinis aktyvumas (paslaugos mokamos).

 Futbolo būrelis (Treneris Martynas)

Futbolo treniruočių metu stiprinama vaikų fizinė sveikata, tenkinamas aktyvumo ir judėjimo poreikis. Pritaikant žaidimo metodą, atliekant įvairias lavinamąsias užduotis, suteikiama praturtinančios šio žaidimo patirties, ugdomi fizinio aktyvumo gebėjimai: vikrumas, stiprumas, valia, ištvermė, drąsa.

Anglų kalbos būrelis (Mokytoja Brigita)

Užsiėmimų metu vaikai žaidžia, šoka, dainuoja ir kitokiais žaismingais būdais ugdosi klausymo, kalbėjimo, skaitymo gebėjimus anglų kalba. Palaikomas ir skatinamas noras bendrauti su bendraamžiais ir kitais žmonėmis turtinant ir plėtojant socialinę kultūrinę jų patirtį.

Robotikos būrelis (Mokytoja Eimantė)

Užsiėmimų metu, vaikai mokosi robotikos, inžinerijos ir programavimo pagrindų, ugdomi kūrybiškumo, loginio mąstymo, savarankiškų sprendimų priėmimo gebėjimai, gerėja komandinio darbo, koncentracijos, susikaupimo ir socialiniai įgūdžiai.

Šokių būrelis (Mokytoja Gina)

Šokant tenkinamas vaikų spontaniškos saviraiškos poreikis, pažįstamos kūno galimybės, lavinamas lankstumas, vikrumas, koordinacija, ugdomas ritmo pojūtis, turtinama jų emocinė patirtis, lavinamas kinestetinis intelektas.