Kaip kalbėti su vaiku, kad jis klausytų?

Šia aktualia pedagogams  ir tėvams tema rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams seminarą vedė lopšelio-darželio „Pasaka“ psichologė Ingrida Bultienė.

Seminaro metu pedagogai mokėsi efektyvaus bendravimo su vaiku būdų ir metodų. Dažnai mus, suaugusius, erzina vaikų netinkamas elgesys, jų nenoras mūsų „girdėti“. Tačiau kiekvienas vaiko elgesys turi  tikslą ir prasmę. Vaiko elgesį tampa lengviau  reguliuoti ir keisti  supratus, ką jis nori  mums pasakyti, kokią informaciją perduoti. Vaikų netinkamas elgesys visuomet turi priežastis. Jos gali būti situacinės: neturėjimas ką veikti, nuovargis, liga, stimulų perteklius, nepatenkinti fiziologiniai poreikiai; psichologinės: dėmesio siekimas, kova už valdžią, menkavertiškumo jausmas, kerštavimas ir nulemtos vaiko raidos: amžiaus tarpsnių ypatumų, temperamento, įvairių raidos sutrikimų. Todėl ypač svarbu priimti tinkamus problemų  sprendimų būdus  šioms priežastims šalinti, taip kuriant tinkamą ryšį su vaiku. Būtina pripažinti vaiko jausmus, jų neneigti, svarbu atskirti vaiko poreikius nuo norų, atidžiai klausyti ir gebėti sumažinti savo pačių neigiamus išgyvenimus, tačiau aiškiai įvardijant vaikui savo jausmus.

Mes, suaugusieji, dažnai darome daug bendravimo su vaikais  klaidų, o jiems tik  ypač reikia, kad juos pastebėtų, suprastų, pripažintų, gerbtų ir mylėtų, kad jie būtų kažkam reikalingi ir artimi, kad jiems sektųsi, kad jie galėtų tyrinėti, lavintis, mokytis ir realizuoti save. Tad, prieš bausdami, kaltindami, kritikuodami, gąsdindami, pamokslaudami, gėdindami, pagalvokime, kodėl vaikas neklauso?…

                                                Direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Brudnienė