Menu Close

Informacija Tėvams

       Vasara tas metas kada iki rudens, kol vaikai sugrįš į lopšelius-darželius turime sutvarkyti vaikams sveikatos pažymas (tiek bendra sveikata, tiek dantys). Lopšelyje-darželyje yra galimybė ugdytiniui suteikti savirūpą, jei jis serga viena ar kita LNL (SERGA DERMATITU, CUKRINIU DIABETU, BRONCHŲ ASTMA AR TURI ALERGIJĄ MAISTUI IR KT.).

Ugdytinio savirūpa suprantama kaip mokinio, sergančio lėtine liga, ugdomas (is) gebėjimas saugoti sveikatą, prisitaikyti prie aplinkos sąlygų, apsisaugoti nuo ligos komplikacijų, sveikatos būklės pablogėjimo atpažinimas ir gebėjimas pačiam vykdyti gydytojo paskirtą gydymą savarankiškai, su šeimos ar specialistų pagalba.

Jei Jūsų vaikui yra diagnozuota viena ar kita liga, kur lopšelyje-darželyje jam (-ai) reikalinga savirūpa, tai šeimos gydytojas, ar tam tikros ligos gydytojas, turi aiškiai sveikatos pažymoje parašyti kokia pagalba jam (-ai) būtina. Pvz. vaistų dozės kokiu laiku turi būti duodamos jei jų reikia, kaip turėtų būti jie laikomi, ką turėtų daryti lopšelio-darželio paskirti specialistai vienu ar kitu atveju jai ugdytiniui pasidarytų negerai, būtent diagnozuotos ligos atveju.

Tik su tokia tinkama gydytojo išrašyta pažyma lopšelis-darželis galės suteikti savirūpą Jūsų vaikui.