Varnelės rūpestėliai

Vieną balandžio rytą mūsų darželio grupes aplankė Varnelė. Suplasnojusi sparnais, pasiūlė vaikučiams apsidairyti aplink: nutirpus baltam sniegeliui, metas ir susitvarkyti…  Viešnia visus – didesnius ir mažesnius pakvietė į visuotinę švarinimosi akciją „Gražus darželio kiemas”. Taip pat ugdytiniai ir jų tėveliai buvo paraginti dalyvauti kūrybinių darbelių iš antrinių žaliavų parodoje „Naujai atgimę”.

Visą mėnesį darželyje virė darbas: kas švarinosi ir puošė aplinką, kas triūsė ir gamino kūrybinius darbelius. Oi, kaip džiaugėsi Varnelė skraidydama virš mūsų darželio kiemo ir matydama kaip švarėja, gražėja jo aplinka. O kai pro langą pamatė kokia kūrybinių darbelių gausa išsirikiavo ant stalų, kaip mat visiems darbštuoliams suraitė padėkos raštus.

Renginio organizatorės: ikimokyklinio ugdymo pedagogės Dalė Savickaitė, Asta Rauluševičienė, Jūratė Černauskienė