Vaikų dainų festivalis

Kovo devintą dieną mūsų darželyje vyko Prienų miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dainų festivalis „Dainuoju Lietuvai“, skirtas kūrybiškai paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo  ir Lietuvos Respublikos sukūrimo 100-metį. Renginio iniciatorius Prienų lopšelis-darželis „Pasaka“.

Šio festivalio tikslas – puoselėti ir plėsti pilietiškumo tradicijas, ugdyti vaikų vokalinius gebėjimus bei saviraišką. Festivalyje dalyvavo Prienų lopšelių-darželių: „Pasaka“, „Gintarėlis“, „Saulutė“ , „Ąžuolo“ progimnazijos ir „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mažieji dainorėliai.

Renginio dalyvius ir žiūrovus pasveikino Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė B. Šuliauskienė, rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas R. Zailskas.

Festivalio pradžioje iškilmingai nuskambėjo Lietuvos  Tautiška giesmė, o mažųjų atlikėjų  su didele meile, vaikišku entuziazmu atliekamos dainos skirtos Tėvynei, Lietuvai, Gimtinei ir savo gimtąjam miestui – Prienams, dar ilgai įsimins.

Šventinį renginį vedė šio festivalio sumanytoja Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ meninio-muzikinio ugdymo pedagogė Virginija Dobilienė. Prasmingai į bendrą festivalio programą įsijungė ir mūsų darželio moterų ansamblis. Šventę vainikavo bendrai visų dalyvių atliekama daina I. Šeduikienės „Svarbiausi žodžiai“.

Festivalio pabaigoje lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė B. Šuliauskienė,  švietimo skyriaus vedėjas R. Zailskas ir švietimo pagalbos tarnybos metodininkė D. Damijonaitytė padėkojo visiems atlikėjams ir juos parengusiems pedagogams, įteikdami padėkos raštus, atminimo ir saldžias dovanėles.

Direktorės pavaduotojos ugdymui R. Brudnienės inf.