Menu Close

PAMINĖTAS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 50-ASIS JUBILIEJUS

Jau baigėsi visą mėnesį trukęs šventinis periodas, skirtas paminėti mūsų įstaigos 50-ąjį  jubiliejų, padovanojęs daugybę įspūdingų šventinių akimirkų, pasižymėjusių išskirtiniais, turiningais renginiais ir šventiška nuotaika, kurią kartu kūrė visa darželio bendruomenė.

Pažymint jubiliejų organizuotas respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinis STEAM projektas „Ypatingas gimtadienio tortas“, įtraukęs gausų būrį išradingai ir originaliai norinčių mus pasveikti dalyvių. Projekto iniciatorės ir organizatorės ikimokyklinio ugdymo mokytojos: R. Jankauskienė, L. Bendinskienė, A. Struckienė.

Gegužės 20-24 dienomis vykusios šventinės savaitės, jubiliejui paminėti dienos, buvo  skiriamos kūrybai, saviraiškai, fiziniam aktyvumui, savęs pažinimui ir atradimui, buvimui drauge ir kasdien kuriamai šventinei nuotaikai.

Pirmadienis skirtas vaidybai ir teatrui, antradienis – spalvoms ir spalvotoms vaišėms, trečiadienis džiugino žaidimais, ketvirtadienis visus įtraukė sportinėmis pramogomis, o penktadienis – menine veikla. Džiugino aktyvus vaikų tėvelių dalyvavimas. 

Bendruomenės sportinės popietės renginyje savo apsilankymu mus pagerbė ir pasveikino Prienų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas R. Zailskas, vyriausioji specialistė R. Pavlavičienė.

Prabėgo visas mėnuo geros nuotaikos, nepakartojamų įspūdžių ir begalinio pasididžiavimo savo darželiu jausmo. Už puikiai organizuotus šventinius renginius, iniciatyvas, bendrystę  esame dėkingi šventinę nuotaiką kūrusiems organizatoriams, dalyviams, svečiams ir visai darželio bendruomenei.

Ačiū, kad buvote kartu ir padovanojote gražių „Pasakiškų“ akimirkų, nuoširdžių šypsenų ir gerų emocijų kupiną šventinį periodą.