Paminėtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis

Lietuvos gimtadienis – diena, kai per įvairias veiklas galime paaiškinti vaikams, kas yra mūsų Tėvynė, Gimtinė, kurioje gyvename, jos istorija, tradicijos ir meilė jai. Valstybės atkūrimo šimtmečio proga koridoriuje eksponuojama vaikų dailės darbelių paroda „Po Lietuvos dangum“, o vasario 16-ąją pasitikome šventiniu renginiu, kurį vedė meninio muzikinio ugdymo pedagogė V. Dobilienė

Į šventę vaikai rinkosi rankelėse laikydami trispalves vėliavėlės, širdeles, balionus, o mažieji ansamblio dalyviai pasipuošė šiais metais labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ projekto „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio dovanos Lietuvos darželiams“, dovanotais dizainerio J. Statkevičiaus sukurtais Suvalkijos regiono tautiniais kostiumais.

Renginį pradėjome iškilminga, skambia Tautine giesme. Vaikus su švente pasveikino darželio direktorė B. Šuliauskienė, palinkėjusi augti, puošti savo gimtą šalelę ir ją mylėti. Vaikai deklamavo poetų eiles apie Lietuvą, šoko liaudiškus ratelius, dainavo lietuvių liaudies dainas. Skambią dainų pynę į šventinį vaikų koncertą įpynė ir mūsų darželio moterų ansamblis. Su gera nuotaika, plojimais ir šypsenomis šventė buvo atšvęsta įspūdingai ir pakiliai.

Vaikai dar tik pradeda kūrybingą pažintį su valstybe, jos tradicijomis ir pilietiškumu, todėl turime ieškoti būdų ugdyti tautinę savimonę, saugoti kultūros papročius, kad ugdytume mažųjų kultūrines vertybes.

Direktorės pavaduotojos ugdymui R. Brudnienės inf.