Kalėdų Senelio viešnagė

Pirmąjį Naujųjų metų penktadienį visi, ir maži ir didesni buvome labai maloniai nustebinti į mūsų darželį atvykusio Kalėdų Senelio vizitu. Vaikai ilgai netrukus jau kvietė ratelin mielą svečią kartu pašokti, padainuoti ir pažaisti jų mėgiamų žaidimų. Linksmai pasišokę ir  padainavę, pasisakę Seneliui, kokie buvome geri, gavome ir dovanų.

Kaip sužinojome vėliau, taip mūsų darželio mažuosius sumanė pradžiuginti Prienų Dvariuko bendruomenė. Esame labai dėkingi šiai šauniai, kūrybingai ir iniciatyviai bendruomenei, o ypatingai  jos atstovui Antanui Bendinskui už dovanotas mielas dovanėles, už visiems mums atneštą jaukumą, šilumą ir  džiugesį.

Direktorės pavaduotojos ugdymui R. Brudnienės inf.