admin

MOKOMOJI PAMOKĖLĖ / PRAKTIKINIS UŽSIĖMIMAS “SVEIKOS VAIKO PĖDUTĖS”

Gegužės mėnesį Prienų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ buvo vykdomos mokomosios pamokėlės stiprinančios pėdų raumenis ir raiščius: „Sveikos vaiko pėdutės“.

Plokščiapėdystė – tai dažniausiai pasitaikanti pėdos deformacija, kuri susiformuoja tada, kai pėdų raiščiai ir jų kojų raumenys yra susilpnėję. Silpni raumenys ir raiščiai greitai išsitempia ir nebeišlaiko taisyklingos pėdos formos. Kaip atpažinti, ar Jūsų vaikas yra plokščiapėdis? Sušlapinkite vaiko pėdutes vandeniu ir perveskite vaiką basomis kojomis per kambarį. Pažiūrėkite, kokie vaiko pėdučių atspaudai.

 Darželyje dirbanti visuomenės sveikatos specialistė su „Voveriukų“, „Kačiukų“, „Ančiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniais ir jų auklėtojomis atliko įvairius, judrius pratimus, kurie aktyvina pėdos skliautą, mažina virtimą į vidų: pėdučių mankštas, keliavimas lanku, praėjo balansinio ir dygliuoto kelio eiseną. Kojų pirštų pagalba buvo bandoma nupiešti veideliui šypseną, nosį, plaukus. Išskleiskite didelį laikraščio lapą ir paprašėme vaikų jį sugniaužyti į kamuoliuką. Vėliau pamėginome paimti kamuoliuką kojų pirštukais ir įmesti į šalia stovintį krepšį. Pratimai verčia aktyviau dirbti pėdos raumenis, todėl vystosi taisyklingas pėdos skliautas.

Visi patyrė daug teigiamų emocijų, svarbu, kad pėdučių mankštos būtų įdomios, patrauklios, nes priešingu atveju vaikai pratimus atliks nenoriai ir nebus pasiekta pageidaujamo poveikio. Kartu su auklėtojomis rekomendavome mankštas tęsti šeimoje, vasaros laikotarpiu, kai vaikai nelanko įstaigos ir kur sąlygos palankios vaikščioti basomis.

Linkime linksmos ir saugios vasaros!

Parengė Visuomenės sveikatos specialistė,

vykdanti sveikatos priežiūrą

Oksana Voronkova

Šokių diena „ Aš ir gėlės“ lopšelyje darželyje „PASAKA“

Lopšelio darželio „ Pasaka“ bendruomenė vasaros pradžią pažymėjo šokių švente. Visus  linksmai nusiteikusius  vaikus ir jų tėvelius į lauką pasveikinti vasaros  pakvietė  net šeši klounai. Į šventę atvyko ir mūsų socialiniai partneriai Prienų Ąžuolo progimnazijos  mokytoja Alma Liutkienė su savo mokiniais  šokėjais.  Į šių  šokėjų ir kiekvienos darželinukų grupės parengtus šokius   įsiliejo visi šventės dalyviai.  Šventė  buvo nuotaikinga, spalvinga, įtraukianti kiekvieną  dalyvį.  Šios šventės režisieriai ir linksmintojai klounai  juokavo, kad „kas daug šoks ir bus linksmi –pakvies vaidinti tikrame  cirke“. Todėl visi labai stengėsi judėti, trypti, linksmintis. Ačiū šios šventės klounams  režisieriams:   muzikos vadovei V. Dobilienei , auklėtojoms  V. Butkuvienei, D. Černiauskienei, A. Maciulevičienei, A. Dragūnienei , L. Stankevičienei.

                                            Auklėtoja Violeta  Butkuvienė

Prienų l-d ,,Pasaka,, ,,Kačiukų,, ir ,,Pelėdžiukų,, gr. vaikai, tėvai, seneliai ir pedagogės šeimos dieną paminėjo Harmonizavimo parke Vazgaikiemyje.

Prienų l-d ,,Pasaka,, ,,Kačiukų,, ir ,,Pelėdžiukų,, gr. vaikai, tėvai, seneliai ir pedagogės šeimos dieną paminėjo Harmonizavimo parke Vazgaikiemyje. Pedagogės Asta Struckienė, Loreta Bendinskienė, Regina Jankauskienė pasirūpino, kad visiems dideliems ir mažiems užtektų pramogų. 

POVELYKINIS ŠURMULYS PRIENŲ LOPŠELYJE DARŽELYJE „PASAKA“

Kasmet vis įvairėja  l/ d „PASAKA“ bendruomenės  ir socialinių partnerių ryšiai. Tuo įsitikinome, kai po Velykų   į linksmą povelykinį šurmulį  darželio kieme įsiliejo Dvariuko bendruomenės atstovai Gražina ir Antanas Bendinskai.  Pasipuošę Velykų bobutės  ir dieduko rūbais, Gražina ir Antanas prisijungė  prie linksmų kiškučių ir vištelės (auklėtojos Antanina ir Violeta bei muzikos vadovė Virginija), uždavė  vaikams mįslių apie Velykų tradicijas, margučių spalvų reikšmes,  įsijungė į vaikų žaidimus  ratelius. Vaikai piešė kreidelėmis, rideno margučius suposi, žaidė. Visus lydėjo puikus oras ir  gera nuotaika.

 Dėkojame Dvariuko bendruomenei,  Gražinai ir Antanui Bendinskams už linksmas akimirkas su vaikais, už prizus ir saldžias dovanas.

Auklėtoja Violeta Butkuvienė

Saulėtą Balandžio 8 rytą”Kačiukų” ir “Pelėdžiukų” gr. vaikai, tėveliai ir pedagogai atvyko į Birštono sen. esantį Siponių dvarą.

Saulėtą Balandžio 8 rytą”Kačiukų” ir “Pelėdžiukų” gr. vaikai, tėveliai ir pedagogai atvyko į Birštono sen. esantį Siponių dvarą. Dvaro šeimininkas seimo narys Andrius Palionis visus svečius maloniai priėmė. Šventėje dalyvavo profesorius, gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Jis pravedė edukacinę valandėlę kaip tapti gamtos draugu. Visus dalyvius ant laužo virta sriuba vaišino Prienų medžiotojų būrelis. Antrasis projekto “Lietuviškas inkilas pasaulio paukščiams” etapas pavyko puikiai.

Įstaigos pedagogai – rajono pedagogų metodinių priemonių „Mano sėkmės istorija“ parodos dalyviai

Lopšelio darželio pedagogai nuolat  tobulina savo žinias ir mokosi taikyti inovatyvius ugdymo metodus, kūrybiškai taiko žaidimus ir žaislus vaikų ugdymui. Įstaigos pedagogai ieško ir pasiūlo idėjų ugdymo priemonių gamintojams , dalyvaudami   respublikiniuose ir rajono seminaruose, metodinių priemonių parodose. Šiemet kaip ir kasmet pedagogai  pateikė metodines ugdymo priemones rajono parodoje „ Mano sėkmės istorija“.

 Savo kūrybos knygeles “Meškiuko Bumbuliuko nuotykiai“ bei „Patiems mažiausiems“ atidaus  klausymosi įgūdžių ir kalbos lavinimui parengė vyresn.  auklėtoja Jolita Balnienė.  Net keletą ugdymo priemonių parengė auklėtojos, kurios dirba su individualių ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais:  vyresn.  auklėtojos Danutė Černiauskienė, Audrutė Maciulevičienė , Violeta Butkuvienė, Antanina Dragūnienė:   „ Uždėk ir pavadink“ (smulkiosios motorikos lavinimui), „Geometrinės figūros  matematinių vaizdinių ir erdvinių suvokimų lavinimui“, „Emocinio intelekto, savikontrolės , erdvinių suvokimų lavinimas, taikant Mandalų metodą“ ,   „Stalo figūros rišlios  kalbos ugdymui“. Vaikų kūrybiškumo ir kalbos ugdymui pasitarnaus D. Černiauskienės ir A.  Maciulevičienės pasiūtos „Lėlės –rankinės“.

Įstaigos logopedė metodininkė Z. Podlipajevienė ir specialioji pedagogė A. Prankienė parengė net keletą  žaismingų  skaitmeninių priemonių  , kurias galima  taikyti  interaktyvioje lentoje:  „Užbaik sakinį“,“ Atspėk žmogaus kūno skleidžiamus garsus“, Skaitymo užduotys“ , „Padaryk žodį“.

Už aktyvų dalyvavimą rajono priemonių parodoje pedagogės buvo apdovanotos Prienų rajono Švietimo skyriaus vedėjo  bei Pagalbos mokiniui tarnybos Padėkos raštais.

Parengė Zita Podlipajevienė

Inkilų kėlimo šventė VLB Romuvos sidyboje, Rennhofo pilies parke.

Kovo 23 dieną svečiavomės Hiuttenfeldo mieste, Vasario 16-osios gimnazijoje, kur vyko inkilų kėlimo šventė. Tai tęstinis projektas “Lietuviškas inkilas pasaulio paukščiams”, kurio sumanytoja ir iniciatorė – Jurgita Juozaitytė, bei Regina Jankauskienė ir Loreta Bendinskienė aktyviai dalyvaujančios šio projekto įgyvendinime. 

Remiamos Prienų savivaldybės ir vietos verslininkų, nuvežėme lietuviškus inkilus į Vokietiją. Kartu svečiavosi ir gamtininkas Profesirius Selemonas Paltanavičius. Jis pasakojo apie paukščius, aiškino kaip teisingai iškelti inkilus ir padėjo pasodinti lietuvišką ąžuoliuką.

Darželyje vilnijo liaudiškos muzikos skambesys

Kovo 21d. darželyje svečiavosi Prienų kultūros ir laisvalaikio centro jaunučių liaudiškų šokių grupė „Pipiras” ir folkloro grupė „Gija“. Klausėmės lietuvių liaudies dainų ir šokių. Buvo smagu kartu ne tik palinguoti, padainuoti, bet ir pasiklausyti pasakojimo apie mūsų krašto tautinius drabužius.

Meninio ugdymo mokytojos V. Dobilienės informacija

ŽEMĖS DIENA

Kovo 20-oji – Pasaulinė Žemės diena. Vaikai kartu su mokytojomis  kalbėjosi kas yra žemė,kaip ją reikia saugoti ir tausoti, tyrinėjo ir analizavo gaublius,žemėlapius,  patys kūrė darbelius.  Taip pat visi rinkomės darželio kieme ir nuotaikingai  sušokome Žemei skirtą šokį.

Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas.

Johanas Volfgangas Gėtė

Meninio ugdymo mokytojos Virginijos Dobilienės informacija