SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO MAITINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO SĄLYGOS

Prienų lopšelis-darželis „Pasaka“ nuo 2016 m.  birželio  20 dienos iki 2016 m. birželio 27 dienos skelbia mokinių maitinimo paslaugos pirkimą (mažos vertės neskelbiamas pirkimas). Žiūrėti: priedas „taisyklės”

Dėl paslaugos pasiūlymo kreiptis į įstaigos direktorių.

El.p. pasaka@prienai.lt

Tel. nr. 8 319 52667

 

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA”  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA 2017 M.

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA” VYKDOMI IR ĮVYKDYTI PIRKIMAI 2017 M. I KETV.