PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA