PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti „PDF“ formatu

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ NUOSTATAI

parsisiųsti „PDF“ formatu

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO STRATEGINIS PLANAS 2016-2018 M.

parsisiųsti „PDF“ formatu

REKOMENDACIJOS DĖL SKIRTINGAS KVALIFIKACINES KATEGORIJAS TURINČIŲ PRIENŲ RAJONO MOKYKLŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ VEIKLOS

parsisiųsti „PDF“ formatu