PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ FIKSUOTO MĖNESIO MOKESČIO LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA KARANTINO METU

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PRIENŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJUI PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ, PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJĮ ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE, PLANAS

 

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ NUOTOLINIO UGDYMO APRAŠAS

 

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

 

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ NUOSTATAI

 

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO STRATEGINIS PLANAS 2019-2021 M.

 

REKOMENDACIJOS DĖL SKIRTINGAS KVALIFIKACINES KATEGORIJAS TURINČIŲ PRIENŲ RAJONO MOKYKLŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ VEIKLOS

 

 

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ FIKSUOTO MĖNESIO MOKESČIO LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS