PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” – SMURTO IR PRIEKABIAVIMO POLITIKA su priedais

 

Prienų lopšelio-darželio “Pasaka” – Darbuotojų bendravimo ir etikos taisyklės

 

2022-2024 strateginis veiklos planas 

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PRIENŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS 2022-04-01

 

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ FIKSUOTO MĖNESIO MOKESČIO LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA KARANTINO METU

 

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJUI PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ, PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJĮ ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE, PLANAS

 

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ NUOTOLINIO UGDYMO APRAŠAS

 

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

 

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ NUOSTATAI

 

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO STRATEGINIS PLANAS 2019-2021 M.

 

REKOMENDACIJOS DĖL SKIRTINGAS KVALIFIKACINES KATEGORIJAS TURINČIŲ PRIENŲ RAJONO MOKYKLŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ VEIKLOS

 

 

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ FIKSUOTO MĖNESIO MOKESČIO LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS