PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS

 

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ NUOTOLINIO UGDYMO APRAŠAS

 

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

 

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ NUOSTATAI

 

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO STRATEGINIS PLANAS 2019-2021 M.

 

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO STRATEGINIS PLANAS 2016-2018 M.

 

REKOMENDACIJOS DĖL SKIRTINGAS KVALIFIKACINES KATEGORIJAS TURINČIŲ PRIENŲ RAJONO MOKYKLŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ VEIKLOS

 

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 2018-2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

 

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ FIKSUOTO MĖNESIO MOKESČIO LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS