Birutė Šuliauskienė

Direktorė II vad. kategorija

Rima Brudnienė

Direktorės pavaduotoja udymui II vad. kategorija

Janina Bendaravičienė

Vyresn. socialinė pedagogė

Ingrida Bultienė

Psichologė

Aurelija Prankienė

Specialioji pedagogė

Zita Podlipajevienė

Logopedė metodininkė

Asta Struckienė

Vyresn. auklėtoja

Jūratė Černauskienė

Vyresn. auklėtoja

Dalia Savickaitė

Vyresn. auklėtoja

Asta Rauluševičienė

Vyresn. auklėtoja

Laima Stankevičienė

Vyresn. auklėtoja

Jolita Balnienė

Vyresn. auklėtoja

Violeta Butkuvienė

Vyresn. auklėtoja

Asta Kazlauskienė

Auklėtoja

Auksė Aleksandravičienė

Vyresn. auklėtoja

Antanina Dragūnienė

Vyresn. auklėtoja

Audrutė Maciulevičienė

Vyresn. auklėtoja

Danutė Černiauskienė

Vyresn. auklėtoja

Diana Laukaitienė

Vyresn. auklėtoja

Vida Radauskienė

Vyresn. auklėtoja

Loreta Bendinskienė

Vyresn. auklėtoja

Regina Jankauskienė

Vyresn. auklėtoja

Daiva Selvinavičiūtė

Vyresn. auklėtoja

Aurelija Pranskevičienė

Auklėtoja

Rita Balevičienė

Auklėtoja

Rima Šiugždinienė

Buhalterė

Nijolė Milašauskienė

Raštvedė

Indra Visockienė

Vaikų slaugytoja

Marija Celiešienė

Ūkvedė

Ineta Mizarienė

Kineziterapeutė

Zita Zujūtė

Masažuotoja

Danutė Palubinskienė

Gydytoja neurologė

Virginija Dobilienė

Meninio ugdymo pedagogė

Vaida Skučienė

Auklėtojos padėjėja

Meilė Martikaitienė

Auklėtojos padėjėja

Jolanta Ligeikienė

Auklėtojos padėjėja

Teresė Stiklakienė

Auklėtojos padėjėja

Stasė Bužinskienė

Auklėtojos padėjėja

Aušra Juodsnukytė

Auklėtojos padėjėja

Lina Kaminskienė

Auklėtojos padėjėja

Dalė Skučienė

Auklėtojos padėjėja

Onutė Kontutienė

Auklėtojos padėjėja

Renata Kolcova

Auklėtojos padėjėja

Inga Žiobienė 

Auklėtojos padėjėja 

Sonata Sabaliauskienė

Mokytojo padėjėja

Sigitas Mockevičius

Darbininkas