Birutė Šuliauskienė

Direktorė II vad. kategorija

Rima Brudnienė

Direktorės pavaduotoja udymui II vad. kategorija

Janina Bendaravičienė

Vyresn. socialinė pedagogė

Ingrida Bultienė

Psichologė

Aurelija Prankienė

Specialioji pedagogė

Zita Podlipajevienė

Logopedė metodininkė

Asta Struckienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Dalė Savickaitė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Asta Rauluševičienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Laima Stankevičienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Jolita Balnienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Violeta Butkuvienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Jolanta Miliauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Asta Kazlauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Auksė Aleksandravičienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Antanina Dragūnienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Audrutė Maciulevičienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Danutė Černiauskienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Diana Laukaitienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vida Radauskienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Loreta Bendinskienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Regina Jankauskienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Daiva Selvinavičiūtė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aurelija Pranckevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Karolina Garmutė

Iimokyklinio ugdymo mokytoja

Rima Šiugždinienė

Buhalterė

Indrė Gelbūdaitė

Raštvedė

Indra Visockienė

Vaikų slaugytoja

Saulius Pūras

Ūkvedys

Ineta Mizarienė

Kineziterapeutė

Zita Zujūtė

Masažuotoja

Virginija Dobilienė

Meninio ugdymo pedagogė

Vaida Skučienė

Auklėtojos padėjėja

Ernesta Mozūraitytė

Auklėtojos padėjėja

Jolanta Ligeikienė

Auklėtojos padėjėja

Teresė Stiklakienė

Auklėtojos padėjėja

Stasė Bužinskienė

Auklėtojos padėjėja

Aušra Juodsnukytė

Auklėtojos padėjėja

Lina Kaminskienė

Auklėtojos padėjėja

Dalė Skučienė

Auklėtojos padėjėja

Onutė Kontutienė

Auklėtojos padėjėja

Renata Kolcova

Auklėtojos padėjėja

Inga Žiobienė 

Auklėtojos padėjėja 

Sonata Sabaliauskienė

Mokytojo padėjėja

Sigitas Mockevičius

Darbininkas