Birutė Šuliauskienė

Direktorė II vad. kategorija

Rima Brudnienė

Direktorės pavaduotoja udymui II vad. kategorija

Janina Bendaravičienė

Vyresn. socialinė pedagogė

Ingrida Bultienė

Psichologė

Aurelija Prankienė

Vyresn. specialioji pedagogė

Zita Podlipajevienė

Logopedė metodininkė

Asta Struckienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Dalė Savickaitė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Asta Rauluševičienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Laima Stankevičienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Jolita Balnienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Violeta Butkuvienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Jolanta Miliauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Asta Kazlauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Auksė Aleksandravičienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aušra Stankevičienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Audrutė Maciulevičienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Birutė Žaltauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Diana Laukaitienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vida Radauskienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Loreta Bendinskienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Regina Jankauskienė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Daiva Selvinavičiūtė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aurelija Pranckevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Jolanta Miliauskienė

Iimokyklinio ugdymo mokytoja

Nijolė Drazdauskaitė

Buhalterė

Indrė Gelbūdaitė

Raštvedė

Indra Visockienė

Vaikų slaugytoja

Saulius Pūras

Ūkvedys

Ineta Mizarienė

Kineziterapeutė

Zita Zujūtė

Masažuotoja

Virginija Dobilienė

Meninio ugdymo pedagogė

Vaida Skučienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Ernesta Mozūraitytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Jolanta Ligeikienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Teresė Stiklakienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Stasė Bužinskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Aušra Juodsnukytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Lina Kaminskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Dalė Skučienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Onutė Kontutienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Renata Kolcova

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Inga Žiobienė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Sonata Sabaliauskienė

Mokytojo padėjėja

Sigitas Mockevičius

Darbininkas