Inkilų kėlimo šventė VLB Romuvos sidyboje, Rennhofo pilies parke.

Kovo 23 dieną svečiavomės Hiuttenfeldo mieste, Vasario 16-osios gimnazijoje, kur vyko inkilų kėlimo šventė. Tai tęstinis projektas “Lietuviškas inkilas pasaulio paukščiams”, kurio sumanytoja ir iniciatorė – Jurgita Juozaitytė, bei Regina Jankauskienė ir Loreta Bendinskienė aktyviai dalyvaujančios šio projekto įgyvendinime. 

Remiamos Prienų savivaldybės ir vietos verslininkų, nuvežėme lietuviškus inkilus į Vokietiją. Kartu svečiavosi ir gamtininkas Profesirius Selemonas Paltanavičius. Jis pasakojo apie paukščius, aiškino kaip teisingai iškelti inkilus ir padėjo pasodinti lietuvišką ąžuoliuką.

Darželyje vilnijo liaudiškos muzikos skambesys

Kovo 21d. darželyje svečiavosi Prienų kultūros ir laisvalaikio centro jaunučių liaudiškų šokių grupė „Pipiras” ir folkloro grupė „Gija“. Klausėmės lietuvių liaudies dainų ir šokių. Buvo smagu kartu ne tik palinguoti, padainuoti, bet ir pasiklausyti pasakojimo apie mūsų krašto tautinius drabužius.

Meninio ugdymo mokytojos V. Dobilienės informacija

ŽEMĖS DIENA

Kovo 20-oji – Pasaulinė Žemės diena. Vaikai kartu su mokytojomis  kalbėjosi kas yra žemė,kaip ją reikia saugoti ir tausoti, tyrinėjo ir analizavo gaublius,žemėlapius,  patys kūrė darbelius.  Taip pat visi rinkomės darželio kieme ir nuotaikingai  sušokome Žemei skirtą šokį.

Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas.

Johanas Volfgangas Gėtė

Meninio ugdymo mokytojos Virginijos Dobilienės informacija

„Pasakiečiai” švenčia Lietuvos gimtadienį

Juk nėr gražesnės Lietuvos nei ši,
Vaikų širdim ir rankomis tapyta.
Nors esam dar labai maži,
Be galo mylim savo šalį šitą.
(I. Šeduikienė)

 

„Pasakiečiai” švenčia Lietuvos gimtadienį 

Vasarį paskelbėme tautiškumo mėnesiu. Su ugdytiniais daug kalbėjome apie savo gimtinę Lietuvą, diskutavome ar gera joje gyventi, aiškinomės kuo mūsų šalis ypatinga ir garsi. Vaikų kūrybiškumas ir meilė Tėvynei atsiskleidė vaikų kūrybiniuose darbeliuose: surengėme meninių darbų parodėlę „Gimtinės spalvos”, o grupėse vaikai kūrė Lietuvos žemėlapius, įžymias pilis, trispalves.

Vasario 15 – osios rytmetį linksmai nusiteikę, pasipuošę tautiniais akcentais vaikai, tėveliai, seneliai bei ugdytojai rinkosi į mūsų kraštiečio tautodailininko Jono Bieliausko šiaudiniais sodais šventiškai papuoštą darželio salę paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 101 –ąsias metines. Skambant lietuvių liaudies muzikai rytmetį pradėjome auklėtojų šokiu. Vaikai, lydimi auklėtojos, garbingai įnešė lietuvišką naminę duoną, rugių pėdą ir rankų darbo medinę verpstę. Savo gimtinę Lietuvą sveikinome eilėraščiais, nuotaikingomis dainelėmis ir smagiais šokiais.

Šventės metu visus lydėjo pakili nuotaika, veidai spindėjo meile Lietuvai. Na, o koks gimtadienis be svečių ir dovanų. Šioje šventėje dalyvavo ir visus sveikino Prienų savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė. Visų darželio grupių vaikučiai džiaugėsi gautomis dovanėlėmis – knygelėmis apie gimtąją šalį bei kvapnia ir labai  skania duonos riekele.

Viso darželio bendruomenė siekiame, kad mūsų ugdytiniai geriau pažintų savo gimtinę Lietuvą,  suprastų kaip mes mylime savo kraštą, nes jį kuriame patys. Tad turime stengtis visi, kad mums čia būtų gera gyventi ir galėtume didžiuotis būdami lietuviais.

Auklėtojų Jūratės Černauskienės, Aurelijos Mozūraitės,

Dalės Savickaitės, Astos Rauluševičienės informacija

Sniegučio pramogos

Gražų ir snieguotą trečiadienį visa darželio bendruomenė dalyvavo žiemos šventėje „Sniegučio pramogos“. Kartu su linksmuoju Zuikiu Puikiu ir jo draugais – seniu Besmegeniu ir Katinėliu vaikai keliavo į sniego pramogų šalį, kepė sniego tortus,  linksmai šoko ir dainavo. Į pramogas mielai įsijungė ir tėveliai – kasė sniegą,  puošė  sniego tortus ir džiaugėsi šia šauniai  praleista diena kartu su mažaisiais.

Auklėtojos J.Balnienės inf.

Kalėdų Senelio viešnagė

Pirmąjį Naujųjų metų penktadienį visi, ir maži ir didesni buvome labai maloniai nustebinti į mūsų darželį atvykusio Kalėdų Senelio vizitu. Vaikai ilgai netrukus jau kvietė ratelin mielą svečią kartu pašokti, padainuoti ir pažaisti jų mėgiamų žaidimų. Linksmai pasišokę ir  padainavę, pasisakę Seneliui, kokie buvome geri, gavome ir dovanų.

Kaip sužinojome vėliau, taip mūsų darželio mažuosius sumanė pradžiuginti Prienų Dvariuko bendruomenė. Esame labai dėkingi šiai šauniai, kūrybingai ir iniciatyviai bendruomenei, o ypatingai  jos atstovui Antanui Bendinskui už dovanotas mielas dovanėles, už visiems mums atneštą jaukumą, šilumą ir  džiugesį.

Direktorės pavaduotojos ugdymui R. Brudnienės inf.

  

 

Adventinė vakaronė „Nykštukų“ ir „Ančiukų“ grupėse

Kaip ir kasmet, prasidedant adventui, Nykštukų“ ir „Ančiukų“ grupių vaikai, jų tėveliai ir auklėtojos susirinko į vakaronę-kalėdines dirbtuvėles.

Kad šventė būtų smagi, jos laukdami  atsakingai ruošėmės: žaidėme žaidimus, dainavome kalėdų daineles, deklamavome eilėraščius, gaminome įvairius rankdarbius. Kalėdinių dirbtuvėlių viešnia Danutė Olsevičienė pamokė vaikus pasigaminti žvakeles, papuošimus eglutei iš natūralaus vaško, o taip pat papasakojo daug įdomių dalykų apie bitutes. Vėliau visi kartu pynėme advento vainiką, sakėme linkėjimus ir susikibę už rankų, kaip viena šeima, klausėmės giesmelės „Tyli naktis“.

Auklėtoja Violeta Butkuvienė

Darželyje svečiavosi Prienų Ąžuolo progimnazijos pradinių klasių mokiniai

Darželyje svečiavosi Prienų Ąžuolo progimnazijos pradinių klasių mokiniai, vadovaujami mokytojos Almos Liutkienės ir pristatė savo mokykloje vykdytą projektą „Šoka visa mokykla“. Mokiniai smagių lietuvių liaudies šokių pamokė ir mūsų mažuosius.

Projektas „Sveikas maistas – sveikas aš“

Spalio mėnesio 15-26 dienomis šį projektą vykdė „Nykštukų“ ir „Ančiukų“ grupės. Projektu siekėme keisti ugdytinių ir jų tėvų  požiūrį į sveikos gyvensenos nuostatų formavimą.

Organizuojant ugdymą, mokėmės sveikos mitybos pagrindų, patys daug gaminome skanių ir sveikų patiekalų, ragavome ir atrasdavome  vis naujus skonius. Stengėmės rinktis kuo daugiau  maisto produktų, sudarančių piramidės pagrindą, o sveikų ir skanių patiekalų receptais mielai dalijosi ugdytinių tėveliai. Taip pat vaikai sveikos mitybos įgūdžius ugdėsi žaisdami, vaidindami, naudodami įvairias dailės priemones ir kt. Ugdėme ir pažintinius gebėjimus: atpažinome spalvas, skaičiavome, lyginome, aptarėme  įvairių maisto produktų įtaką mūsų sveikatai.

Respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos stiprinimas darželyje ir šeimje“, vykusioje Kauno lopšelyje-darželyje „Kūlverstukas“ apie įgyvendintą projektą pristatėme stendinį pranešimą „Sveikos mitybos nuostatų formavimas darželyje“ .

Labiausiai džiaugiamės, kad mūsų ugdytiniai ragauna vis daugiau įvaresnių vaisių, daržovių ir nori augti sveikais.

„Ančiukų“ gr. auklėtoja Violeta Butkuvienė