Prienų l-d ,,Pasaka,, ,,Kačiukų,, ir ,,Pelėdžiukų,, gr. vaikai, tėvai, seneliai ir pedagogės šeimos dieną paminėjo Harmonizavimo parke Vazgaikiemyje.

Prienų l-d ,,Pasaka,, ,,Kačiukų,, ir ,,Pelėdžiukų,, gr. vaikai, tėvai, seneliai ir pedagogės šeimos dieną paminėjo Harmonizavimo parke Vazgaikiemyje. Pedagogės Asta Struckienė, Loreta Bendinskienė, Regina Jankauskienė pasirūpino, kad visiems dideliems ir mažiems užtektų pramogų. 

POVELYKINIS ŠURMULYS PRIENŲ LOPŠELYJE DARŽELYJE „PASAKA“

Kasmet vis įvairėja  l/ d „PASAKA“ bendruomenės  ir socialinių partnerių ryšiai. Tuo įsitikinome, kai po Velykų   į linksmą povelykinį šurmulį  darželio kieme įsiliejo Dvariuko bendruomenės atstovai Gražina ir Antanas Bendinskai.  Pasipuošę Velykų bobutės  ir dieduko rūbais, Gražina ir Antanas prisijungė  prie linksmų kiškučių ir vištelės (auklėtojos Antanina ir Violeta bei muzikos vadovė Virginija), uždavė  vaikams mįslių apie Velykų tradicijas, margučių spalvų reikšmes,  įsijungė į vaikų žaidimus  ratelius. Vaikai piešė kreidelėmis, rideno margučius suposi, žaidė. Visus lydėjo puikus oras ir  gera nuotaika.

 Dėkojame Dvariuko bendruomenei,  Gražinai ir Antanui Bendinskams už linksmas akimirkas su vaikais, už prizus ir saldžias dovanas.

Auklėtoja Violeta Butkuvienė

Saulėtą Balandžio 8 rytą”Kačiukų” ir “Pelėdžiukų” gr. vaikai, tėveliai ir pedagogai atvyko į Birštono sen. esantį Siponių dvarą.

Saulėtą Balandžio 8 rytą”Kačiukų” ir “Pelėdžiukų” gr. vaikai, tėveliai ir pedagogai atvyko į Birštono sen. esantį Siponių dvarą. Dvaro šeimininkas seimo narys Andrius Palionis visus svečius maloniai priėmė. Šventėje dalyvavo profesorius, gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Jis pravedė edukacinę valandėlę kaip tapti gamtos draugu. Visus dalyvius ant laužo virta sriuba vaišino Prienų medžiotojų būrelis. Antrasis projekto “Lietuviškas inkilas pasaulio paukščiams” etapas pavyko puikiai.

Įstaigos pedagogai – rajono pedagogų metodinių priemonių „Mano sėkmės istorija“ parodos dalyviai

Lopšelio darželio pedagogai nuolat  tobulina savo žinias ir mokosi taikyti inovatyvius ugdymo metodus, kūrybiškai taiko žaidimus ir žaislus vaikų ugdymui. Įstaigos pedagogai ieško ir pasiūlo idėjų ugdymo priemonių gamintojams , dalyvaudami   respublikiniuose ir rajono seminaruose, metodinių priemonių parodose. Šiemet kaip ir kasmet pedagogai  pateikė metodines ugdymo priemones rajono parodoje „ Mano sėkmės istorija“.

 Savo kūrybos knygeles “Meškiuko Bumbuliuko nuotykiai“ bei „Patiems mažiausiems“ atidaus  klausymosi įgūdžių ir kalbos lavinimui parengė vyresn.  auklėtoja Jolita Balnienė.  Net keletą ugdymo priemonių parengė auklėtojos, kurios dirba su individualių ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais:  vyresn.  auklėtojos Danutė Černiauskienė, Audrutė Maciulevičienė , Violeta Butkuvienė, Antanina Dragūnienė:   „ Uždėk ir pavadink“ (smulkiosios motorikos lavinimui), „Geometrinės figūros  matematinių vaizdinių ir erdvinių suvokimų lavinimui“, „Emocinio intelekto, savikontrolės , erdvinių suvokimų lavinimas, taikant Mandalų metodą“ ,   „Stalo figūros rišlios  kalbos ugdymui“. Vaikų kūrybiškumo ir kalbos ugdymui pasitarnaus D. Černiauskienės ir A.  Maciulevičienės pasiūtos „Lėlės –rankinės“.

Įstaigos logopedė metodininkė Z. Podlipajevienė ir specialioji pedagogė A. Prankienė parengė net keletą  žaismingų  skaitmeninių priemonių  , kurias galima  taikyti  interaktyvioje lentoje:  „Užbaik sakinį“,“ Atspėk žmogaus kūno skleidžiamus garsus“, Skaitymo užduotys“ , „Padaryk žodį“.

Už aktyvų dalyvavimą rajono priemonių parodoje pedagogės buvo apdovanotos Prienų rajono Švietimo skyriaus vedėjo  bei Pagalbos mokiniui tarnybos Padėkos raštais.

Parengė Zita Podlipajevienė

Inkilų kėlimo šventė VLB Romuvos sidyboje, Rennhofo pilies parke.

Kovo 23 dieną svečiavomės Hiuttenfeldo mieste, Vasario 16-osios gimnazijoje, kur vyko inkilų kėlimo šventė. Tai tęstinis projektas “Lietuviškas inkilas pasaulio paukščiams”, kurio sumanytoja ir iniciatorė – Jurgita Juozaitytė, bei Regina Jankauskienė ir Loreta Bendinskienė aktyviai dalyvaujančios šio projekto įgyvendinime. 

Remiamos Prienų savivaldybės ir vietos verslininkų, nuvežėme lietuviškus inkilus į Vokietiją. Kartu svečiavosi ir gamtininkas Profesirius Selemonas Paltanavičius. Jis pasakojo apie paukščius, aiškino kaip teisingai iškelti inkilus ir padėjo pasodinti lietuvišką ąžuoliuką.

Darželyje vilnijo liaudiškos muzikos skambesys

Kovo 21d. darželyje svečiavosi Prienų kultūros ir laisvalaikio centro jaunučių liaudiškų šokių grupė „Pipiras” ir folkloro grupė „Gija“. Klausėmės lietuvių liaudies dainų ir šokių. Buvo smagu kartu ne tik palinguoti, padainuoti, bet ir pasiklausyti pasakojimo apie mūsų krašto tautinius drabužius.

Meninio ugdymo mokytojos V. Dobilienės informacija

ŽEMĖS DIENA

Kovo 20-oji – Pasaulinė Žemės diena. Vaikai kartu su mokytojomis  kalbėjosi kas yra žemė,kaip ją reikia saugoti ir tausoti, tyrinėjo ir analizavo gaublius,žemėlapius,  patys kūrė darbelius.  Taip pat visi rinkomės darželio kieme ir nuotaikingai  sušokome Žemei skirtą šokį.

Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas.

Johanas Volfgangas Gėtė

Meninio ugdymo mokytojos Virginijos Dobilienės informacija

„Pasakiečiai” švenčia Lietuvos gimtadienį

Juk nėr gražesnės Lietuvos nei ši,
Vaikų širdim ir rankomis tapyta.
Nors esam dar labai maži,
Be galo mylim savo šalį šitą.
(I. Šeduikienė)

 

„Pasakiečiai” švenčia Lietuvos gimtadienį 

Vasarį paskelbėme tautiškumo mėnesiu. Su ugdytiniais daug kalbėjome apie savo gimtinę Lietuvą, diskutavome ar gera joje gyventi, aiškinomės kuo mūsų šalis ypatinga ir garsi. Vaikų kūrybiškumas ir meilė Tėvynei atsiskleidė vaikų kūrybiniuose darbeliuose: surengėme meninių darbų parodėlę „Gimtinės spalvos”, o grupėse vaikai kūrė Lietuvos žemėlapius, įžymias pilis, trispalves.

Vasario 15 – osios rytmetį linksmai nusiteikę, pasipuošę tautiniais akcentais vaikai, tėveliai, seneliai bei ugdytojai rinkosi į mūsų kraštiečio tautodailininko Jono Bieliausko šiaudiniais sodais šventiškai papuoštą darželio salę paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 101 –ąsias metines. Skambant lietuvių liaudies muzikai rytmetį pradėjome auklėtojų šokiu. Vaikai, lydimi auklėtojos, garbingai įnešė lietuvišką naminę duoną, rugių pėdą ir rankų darbo medinę verpstę. Savo gimtinę Lietuvą sveikinome eilėraščiais, nuotaikingomis dainelėmis ir smagiais šokiais.

Šventės metu visus lydėjo pakili nuotaika, veidai spindėjo meile Lietuvai. Na, o koks gimtadienis be svečių ir dovanų. Šioje šventėje dalyvavo ir visus sveikino Prienų savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė. Visų darželio grupių vaikučiai džiaugėsi gautomis dovanėlėmis – knygelėmis apie gimtąją šalį bei kvapnia ir labai  skania duonos riekele.

Viso darželio bendruomenė siekiame, kad mūsų ugdytiniai geriau pažintų savo gimtinę Lietuvą,  suprastų kaip mes mylime savo kraštą, nes jį kuriame patys. Tad turime stengtis visi, kad mums čia būtų gera gyventi ir galėtume didžiuotis būdami lietuviais.

Auklėtojų Jūratės Černauskienės, Aurelijos Mozūraitės,

Dalės Savickaitės, Astos Rauluševičienės informacija

Sniegučio pramogos

Gražų ir snieguotą trečiadienį visa darželio bendruomenė dalyvavo žiemos šventėje „Sniegučio pramogos“. Kartu su linksmuoju Zuikiu Puikiu ir jo draugais – seniu Besmegeniu ir Katinėliu vaikai keliavo į sniego pramogų šalį, kepė sniego tortus,  linksmai šoko ir dainavo. Į pramogas mielai įsijungė ir tėveliai – kasė sniegą,  puošė  sniego tortus ir džiaugėsi šia šauniai  praleista diena kartu su mažaisiais.

Auklėtojos J.Balnienės inf.