Kaip kalbėti su vaiku, kad jis klausytų?

Šia aktualia pedagogams  ir tėvams tema rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams seminarą vedė lopšelio-darželio „Pasaka“ psichologė Ingrida Bultienė.

Seminaro metu pedagogai mokėsi efektyvaus bendravimo su vaiku būdų ir metodų. Dažnai mus, suaugusius, erzina vaikų netinkamas elgesys, jų nenoras mūsų „girdėti“. Tačiau kiekvienas vaiko elgesys turi  tikslą ir prasmę. Vaiko elgesį tampa lengviau  reguliuoti ir keisti  supratus, ką jis nori  mums pasakyti, kokią informaciją perduoti. Vaikų netinkamas elgesys visuomet turi priežastis. Jos gali būti situacinės: neturėjimas ką veikti, nuovargis, liga, stimulų perteklius, nepatenkinti fiziologiniai poreikiai; psichologinės: dėmesio siekimas, kova už valdžią, menkavertiškumo jausmas, kerštavimas ir nulemtos vaiko raidos: amžiaus tarpsnių ypatumų, temperamento, įvairių raidos sutrikimų. Todėl ypač svarbu priimti tinkamus problemų  sprendimų būdus  šioms priežastims šalinti, taip kuriant tinkamą ryšį su vaiku. Būtina pripažinti vaiko jausmus, jų neneigti, svarbu atskirti vaiko poreikius nuo norų, atidžiai klausyti ir gebėti sumažinti savo pačių neigiamus išgyvenimus, tačiau aiškiai įvardijant vaikui savo jausmus.

Mes, suaugusieji, dažnai darome daug bendravimo su vaikais  klaidų, o jiems tik  ypač reikia, kad juos pastebėtų, suprastų, pripažintų, gerbtų ir mylėtų, kad jie būtų kažkam reikalingi ir artimi, kad jiems sektųsi, kad jie galėtų tyrinėti, lavintis, mokytis ir realizuoti save. Tad, prieš bausdami, kaltindami, kritikuodami, gąsdindami, pamokslaudami, gėdindami, pagalvokime, kodėl vaikas neklauso?…

                                                Direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Brudnienė

“Mažųjų Velykėlės”

Velykos – pati linksmiausia pavasario šventė. Ji siejama su nauja gyvybės pradžia,o pats svarbiausias Velykų akcentas – margučiai. Kiaušiniai nuo senovės marginami įvairiais raštais ir spalvomis. Visos jos turi savo reikšmę. Juoda spalva – tai žemė, gausa, pilnatvė. Raudona – gimimas, gyvenimas, energija. Žalia – augimas, sveikata, ramybė. Geltona – derlius, šviesa, jaukumas. Mėlyna reiškia dangų ir palaimą. 

Prienų l/d "Pasaka' vaikučius  į velykinį rytmetį pakvietė Velykų bobutė. "Kačiukų" grupės auklėtoja R. Jankauskienė, persirengusi Velykų bobute, į pagalbą pasikvietė kiškius – "Voveriukų" grupės auklėtoją D.Laukaitienę ir "Pelėdžiukų" grupės auklėtoją L.Bendinskienę. Vaikai šoko, dainavo, deklamavo eilėraščius. Vėliau bobutė pakvietė visus pasportuoti. Vaikai rideno balionėlius, mediniais šaukštais nešė ir rideno margučius. Po smagių pramogų bobutė šventės dalyvius apdovanojo velykinėmis vaišėmis.

Kitą dieną Velykų bobutė aplankė ir darželio mažiausius – "Viščiukų" ir "Žvirbliukų" grupių vaikučius. Mama kiškienė ir gaidelis giedorius pakvietė kiškučiais ir viščiukais persirengusius mažuosius pašokti, padainuoti ir linksmai pažaisti. Nebuvo kada nuobodžiauti ir gausiam tėvelių būriui. Mamos ir tėčiai minė mįsles, kartu su savo mažyliais šoko, dainavo, rideno margučius. Šventės pabaigoje Velykų bobutė visiems įteikė lauktuves ir pakvietė bėgti į lauką, o pati išskubėjo aplankyti kitus jos laukiančius vaikučius.  

„Boružiukų“ grupės edukacinė – pažintinė išvyka į Prienų krašto muziejų

Paskutinę kovo savaitę „ Boružiukų“ grupės vaikučiai ir auklėtojos pradėjo ruoštis Velykų šventei. Jau pirmadienį vaikai  rinkosi į darželį, rankutėse  laikydami po du kietai virtus kiaušinius. Skubiai susiruošėme į Prienų krašto muziejų, kur mūsų jau laukė dvi šeimininkės. Pirmiausia jos parodė, kokius margučius margina tautodailininkai. Kai kurie iš tų margučių skaičiuoja jau ne vieną dešimtį metų. Didžiulį įspūdį paliko stručio kiaušinis. Vaikai perduodami jį iš rankų į rankas negalėjo patikėti, kad iškepus šį „ milžiną“, net penki vyrai gali sočiai pavalgyti.

Apžiūrėję dailius margučius pasiraitojome rankoves ir patys. Visi sėdome prie stalo ir ėmėmės darbo. Karštu vašku piešėme įvairius raštus ir vis merkėme į dažus. Kas buvo kantresnis, to ir kiaušinis išėjo spalvingesnis. Netrukus stalą puošė kalnas ryškiaspalvių margučių.

Dėkojame muziejaus darbuotojoms už įdomius pasakojimus ir už tai, kad pasidalino margučių dažymo paslaptimis. Dabar šio meno ne tik patys mokėsime, bet ir namiškius pamokysime…

„Boružiukų“ grupės auklėtoja J. Bendaravičienė

 

 

 

Savaitė be patyčių Prienų lopšelyje-darželyje „ Pasaka“

Kovo 20-24 d. Lopšelis-darželis  „Pasaka“ dalyvavo respublikinėje akcijoje „Savaitė be patyčių“. Šia akcija buvo siekiama mokytis būti kartu, vertinti kas yra gera ir kas bloga, numatyti poelgių pasekmes sau ir kitiems, skatinti jautrumą ir norą padėti kitam, bendradarbiauti ir daryti  kuo daugiau gerų ir gražių darbų vieni kitiems.

Šiais metais akcijoje dalyvavo visos darželio grupės. Savaitė prasidėjo pokalbiais, diskusijomis, pamokančių kūrinėlių skaitymu ir inscenizavimu, animacinių filmukų žiūrėjimu. „Gerumo medeliai“ su vaikučių gerais darbais, tėvelių gražiausiais linkėjimais, pražydo „Ežiukų“, „Boružiukų“, „Kiškučių“, „Ančiukų“ grupėse. Savaitės eigoje vaikai lankė vieni kitus ir keitėsi pačių pagamintomis dovanėlėmis, linkėdami gerumo ir draugiškumo, mokėjimo paguosti ir užjausti. Net ir patys mažiausi  „Žvirbliukai“ įteikė dovanėles darželio darbuotojoms, virtuvės šeimininkėms. „Boružiukų“ grupės vaikai apsilankė  Prienų vaikų konsultacinėje poliklinikoje ir padovanojo savo kūrybinius darbelius gydytojoms bei kitoms medicinos specialistėms taip padėkodami už nuoširdų rūpestį jų sveikata.

Savaitės viduryje darželyje vyko pavasarinė tvarkymosi akcija, kurią  šauniai pradėjo „Pelėdžiukų“, „Voveriukų“ ir „Kačiukų“ grupių auklėtojos ir vaikučiai. Prie jų prisijungė ir kitos grupės, juk  taip gera žaisti ir būti kartu tvarkingoje, išpuoselėtoje darželio aplinkoje.

Paskutinę savaitės dieną paskelbėme „Apsikabinimų diena“. Tądien vaikai vieni kitiems dovanojo po gerą žodį, šiltą šypseną ir švelnų apsikabinimą, kurių per daug niekuomet nebuvo ir nebus.

Socialinė pedagogė Janina Bendaravičienė

GERI DARBAI PRASIDEDA NUO GRAŽIŲ ŽODŽIŲ…

Lopšelio darželio „Pasaka“ „Ančiukų“ grupė  priešvelykinio laikotarpio metu gyveno ir veikė pagal projektą „ Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“.

Šio projekto tikslas plėtoti vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo patirtį, skatinti atpažinti ir įvardinti emocijas, skatinti norą padėti vieni kitiems, būti draugiškais, mandagiais. Projekto  dienų veiklos ratas  sukosi pagal temas: „Mano jausmų pasaulis“, „Draugiška širdelė“, „Mano geriausias draugas“, „Esu ne vienas“, „Ką pasako mūsų veidelis“, „Gerų emocijų diena‘, „Gerų darbelių medis ‘‘.

Į projektą įsitraukė „Nykštukų“ bei priešmokyklinio ugdymo „Ežiukų“ grupė  (auklėtoja D. Žukauskienė). Kartu žaidėme  komandinius žaidimus, kurių metu mokėmės derintis vienas prie kito, laimėti ir pralaimėti. Išmokome naujų  vaikų  emocijas lavinančių  žaidimų, piešdami ir vaidindami stengėmės įvardinti savo, draugų ir veikėjų jausmus, nuotaikas, elgesį.

Projekto metu auginamas „Gerumo medis“  pasipuošė  ne tik vaikų piešiniais, darbeliais,  tėvelių palinkėjimais , bet  ir gražiu mandagiu elgesiu, pagalba, draugiškumu, o svarbiausia -geromis vaikų emocijomis. 

Parengė „Ančiukų“ grupės auklėtoja Angelė Ignatavičienė

KAZIUKO KERMOŠIUS „PASAKOJE“

„Gurgu, gurgu į Kaziuko turgų“, „Pėsti ar ratuoti Kaziuko kermošiun“– kvietė Kaziuko kermošiaus kviesliai iš „Bitučių“, „Kačiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių. Kuo Kaziuko kermošius skiriasi nuo kitų turgų? Pirmiausia pavasariška nuotaika ir šauniu šventišku šurmuliu, prekyba, svečiavimusi, vaišių ragavimu…

Parduoti ir pirkti tikrai buvo ką. Ruošiantis šiai prekybai atsiskleidė auklėtojų, vaikų ir jų tėvelių kūrybiškumas, išradingumas, verslumo savybės. Juk taip smagu pasitikėti savimi ir įgyvendinti savo sumanymus pagaminti ir parduoti „savo“ prekę. Ne tiek svarbu, kad pinigėliai ne tikri , o saldainiukai – svarbiau juos teisingai suskaičiuoti,  gebėti „uždirbti“, patikusią prekę nuderėti, vėliau visiems draugiškai „pelną“ pasidalinti.

Tai ne tik smagus šventinis šurmulys, bet ir puikiai sudarytos ugdomosis  situacijos: ugdomas vaikų atsakingumas, savarankiškumas, gebėjimų įvertinimas ir pasitikėjimo savimi skatinimas. Ypač džiugu, kad ir šeimose rodomas gražus pavyzdys kartu kurti, gaminti ir…nuoširdžiai džiaugtis.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Brudnienė

ŽIBINTŲ ŠVENTĖ

Adventas–tamsus, ramus ir paslaptingas žiemos laikotarpis. Ilgėjančios naktys bei trumpėjančios dienos kelia nerimą ir senam, ir mažam…Kad šis laikotarpis neprailgtų, sekame pačias gražiausias pasakas…

Jau antrus metus „Kačiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikai kartu su auklėtojomis ir tėveliais rengia Adventinių žibintų šventę. Jos metu visi kartu su gamta nusiteikiame laukti šviesios saulelės ir žinoma–kalėdinių stebuklų. Šį kartą stebuklai vaikų laukė suvaidintoje pasakoje „Mergaitė ir žibintas“, kurioje gerasis žibintininkas (Elenos tėvelis) vaikus apdovanoja dovanėlėmis už jų atliktus gerus darbus, gražius norus ir palinkėjimus. O kiek džiaugsmo ir tikėjmo stebuklu mažiesiems teikia dovanėlių paieškos pritemus…Bet juk visai nebaugu, kuomet šalia tėveliai ir drąsusis Žibintininkas…

Auklėtojos: R. Jankauskienė, L. Bendinskienė

ADVENTINĖ VAKARONĖ „BORUŽIUKŲ“ GRUPĖJE

Pirmąjį žiemos mėnesį gruodį prasideda paslaptingas laukimo metas–Adventas. Gruodžio 2-osios dienos vakarą „Boružiukų“ grupės vaikučiai ir auklėtojos, kaip ir seniau būdavo, visus savo šeimos narius pakvietė į adventinį pavakarojimą.

Visi vakaronės svečiai, susėdę prie apskrito stalo, papuošto Adventiniu vainiku, klausėsi vaikų deklamuojamų eilėraščių ir dainuojamų adventinių dainelių. Vakaronės metu buvo uždegta ir pirmoji Advento žvakelė. Vėliau auklėtojos, kaip ir dera „trobos šeimininkėms“, visus sukvietė arčiau adventinio stalo pasivaišinti ir paklausyti pasakojimų: kaip seniau vakarodavo lietuviai, kokius darbus dirbdavo vyrai ir moterys, kokius gi žaidimus žaisdavo mažieji. Teko padirbėti ir šventės svečiams: tėveliams ir mamytėms, broliukams ir sesutėms. Jie noriai virto aktyviais dalyviais: suko siūlus, kas greičiau, rinko malkas, kas vikriau…Tai džiaugsmo buvo mažiesiems. Ypač smagu buvo žaisti ir šokti. Labai įdomus buvo ir auklėtojos pasakojimas apie „tikrą meistrą“, kuris tiek drožė, tiek tašė, bet gražių skiedrų tai tikrai pridarė.

Vakaronės pabaigoje auklėtojos, linkėdamos ramaus švenčių laukimo, visiems susirinkusiems įteikė savo pačių pagamintus angeliukus, kaip gerumo, vilties ir meilės simbolį ir pakvietė pasigrožėti darbščių mamyčių ir auklėtojos rankdarbių parodos eksponatais.

„Boružiukų“ gr. auklėtoja Jūratė Černauskienė

„KIŠKUČIŲ“ GRUPĖS IŠVYKA

Gražų, saulėtą rudens rytmetį Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ „Kiškučių“ grupės ugdytiniai išvyko į kelionę pas Birštono ir Jiezno seniūnijoje ūkininkaujančius ūkininkus Arvydą Mielaiką ir Janiną Arlauskienę.

Kelionė nespėjo prailgti, nes vaikai traukė savo mėgstamas daineles, skambėjo Šarūno pučiamos lūpinės armonikėlės melodijos. Birštono seniūnijos Paverknių kaime mus pasitiko Jiezno seniūnijos seniūno pavaduotoja Asta, kuri sutiko palydėti ir supažindinti mus su ūkininko Arvydo Mielaikos ir ūkininkės Janinos Arlauskienės ūkiais.

Tik išlipus iš autobusiuko Arvydo Mielaikos ūkyje mus pasitiko keli meilūs katinėliai, netoliese prie nedidelio tvenkinuko tipeno spalvinga ančių šeimynėlė. Šalia klojimo įrengtuose kampeliuose prie mamos Antelės ir Vištytės šildėsi mažyliai ančiukai ir viščiukai, o kuoduotos ir pentinuotos vištaitės vaikštinėjo kaip tikros „manekenės“.

Apsilankėme triušidėje, kur darbuotojas Juozas visiems vaikams leido paliesti, paglostyti, prisiglausti ne tik ūgtelėjusius, bet ir vos spėjusius praregėti mažylius.

Grupės berniukai ypač nekantravo pamatyti mažųjų arkliukų Ponių ir asiliukų šeimynas. Šie buvo labai draugiški, leidosi glostomi ir kalbinami. Pora švelniavilnių grakščiųjų Lamų, daugybė balandžių ir porelė povų taip pat išdidžiai demonstravo savo grožį pasididžiuodami, kad gyvena pas puikius, juos mylinčius šeimininkus.

Jiezno kolonijų kaime mus sutiko kito ūkio šeimininkė Janina Arlauskienė. Jos ūkį saugo du šuneliai, o vienas iš jų Dalmantinas. Šalia klojimo įrengtame aptvare lakstė pusšimtis „kailinukų“ – avyčių. Fausta pastebėjo, kad avytės ausyse turi auskarus, ant kurių tikriausiai parašyta jos kaina, – nusprendė mergaitė.

Grįžome į darželį su pačiais geriausiais įspūdžiais ne tik šiai dienai. Už šią galimybę pasisvečiuoti esame dėkingi Povilo mamytei padėjusiai organizuoti išvyką, mus vežusiam vairuotojui Vytukui, Iglės, Povilo, Nojaus ir Gusto mamytėms lydėjusioms vaikučius kelionėje.

„Kiškučių“ gr. auklėtoja Dalia Savickaitė