Vasarėlę pasitinkant…

Kaip ir kasmet vasarą pasitikome šaunia sporto švente. Šį kartą visus į aikštyną sukvietė papūga Karuda.

Po linksmų grupių   prisistatymų  pasirodė ir pats gerasis daktaras Aiskauda su savo komanda. Atvykę svečiai norėjo sužinoti, ar vaikai, auklėtojos ir  tėveliai tikrai yra sveiki ir ar pasiruošę vasaros nuotykiams. Susirinkusieji smagiai mankštinosi ssu šuneliu Avu, tigru Ridu ir drambliuku Nuku. Vėliau vaikai žaidė įvairius žaidimus, rungtyniavo linksmose estafetėse…Staiga visas linksmybes nutraukė šūksniai, šūvių garsai…ir pasirodė piktasis piratas Barmalėjus su pagrobta beždžionėle „Čiči“ ir jos vaikučiais…Norint, kad Barmalėjus paleistų mažąsias beždžionėles į laisvę, tėveliai ir auklėtojos turėjo įveikti sunkų kliūčių ruožą. Užduotis buvo sėkmingai įvykdyta ir mažosios beždžionėlės išgelbėtos, o piratas Barmalėjus taip supyko, kad net sąmonę prarado, tad į pagalbą teko kviestis daktarą Aiskaudą ir šauniąją jo komandą. Pyktis Barmalėjui  kaip mat išgaravo išgėrus daktaro paskirtų vaistų ir piktasis piratas virto geruoju Barmalėjumi. Na, o daktaras Aiskauda prieš išvykdamas į Afriką visiems vaikams įteikė pažymėjimus, kad jie dalyvavo kasmetinėse sveikatos pasitikrinimo ir sportinės ištvermės pratybose, sužinojo, kad gerumu ir šypsena galima įveikti pyktį, įgijo drąsos, sumanumo ir ištvermės, o ir sužinojo, kad yra sveiki ir pasiruošę naujiems vasaros nuotykiams…

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Asta Struckienė

 

Dailės gebėjimų ugdymo svarba ikimokykliniame amžiuje

Gegužės 13 dieną šia tema „Bitučių“ grupės auklėtoja Asta Rauluševičienė dalijosi praktine patirtimi rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarime.

Auklėtoja pristatė piešimo ir tapymo raidos pakopas, šios veiklos lavinimo būdus ir metodus. Akcentavo socialinės ir emocinės, fizinės, pažinimo ir kalbinės  vaiko  raidos skatinimą menine veikla, kūrybinių gebėjimų brandinimo svarbą. Ydomu buvo sužinoti apie papildomą vaikų asmenybės ir dvasinės būsenos aiškinimą, renkantis vieną ar kitą spalvą piešiniui, individualius vaikų poreikius ir kaip reikėtų vaikus sudominti ir paskatinti piešti.

Pasitarimo metu buvo demonstruojama atvira ugdančioji veikla, kurios metu buvo pristatomi nauji, įdomūs vaikams dailės ugdymo būdai. Taip pat auklėtojos turėjo galimybę susipažinti su įvairiomis dailės technikomis, apžiūrėti vaikų darbų pavyzdžius bei grožėtis įspūdinga autorine „Bitučių“ gr.  ugdytinių Mortos ir Agnės piešinių paroda.

Taigi pedagogui, ypač svarbu vertinti vaikus kaip meno kūrėjus, pateikiant vaikams meninę veiklą kaip džiaugsmingą pažinimo patirtį. Tuomet  laimingas vaikas dažnai sakys: „Žiūrėk, aš tau nupiešiau piešinį! “.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Brudnienė

 

Popietė mamytėms

Gegužė – pats gražiausias metų laikas, o su juo atkeliauja ir  gražiausia bei šilčiausia pavasario šventė–Motinos diena. Šios dienos proga „Ančiukų“ ir „Nykštukų“ grupių vaikučiai ir auklėtojos  sukvietė savo mamas į joms skirtą šventinę popietę.

Vaikai, atsidėkodami savo mamytėms už kasdienį rūpestį, švelnumą ir meilę, išsakė pačius šilčiausius žodžius,  linkėjimus,  deklamavo eilėraščius , šauniai šoko  ir muzikavo.

Savo pasirodymą mažieji baigė įteikdami  savo mažomis rankelėmis puoštus  laiškus, o tuose laiškuose slėpėsi staigmena, kuri nuoširdžiai pradžiugino visas mamytes: tai jų vaikučių nuotraukos su  pačių pagamintais atvirukais. Vėliau visi kartu ėjo smagų ratelį „Graži mūsų šeimynėlė“ ir trypė linksmąjį  „Ančiukų“ šokį.

Dar ilgai šias šiltas ir jaudinančias akimirkas prisimins mažųjų mamos…

„Ančiukų“ gr. auklėtoja Violeta Butkuvienė

Mokinių folkloro festivalis „Revuonoje“

Gegužės 7 dieną „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje vyko respublikinis mokinių folkloro festivalis „Revuona 2015“, skirtas Etnografinių regionų metams paminėti. Festivalio tikslas – paskatinti ugdymo įstaigas giliau pažinti savo krašto, regiono tradicijas ir kultūros paveldą, aktyviau bendradarbiauti tarpusavyje puoselėjant etninę kultūrą.

Šiame festivalyje su lietuvių liaudies daina apie gaidelį šauniai pasirodė lopšelio-darželio „Pasaka“ mergaičių vokalinis ansamblis. Daininkes paruošė muzikinio ugdymo pedagogė mokytoja metodininkė Reda Černiauskienė.

Šventė mamytėms

„Pavasaris ir mama…
Viskas taip gražu!
Širdelė mano plaka
Su tavimi kartu…“

         (A. Kavaliauskaitė)

Pirmasis gegužės sekmadienis – Motinos diena. Tą dieną išreiškiame pagarbą, meilę ir padėką savo Mamoms. Kaip pavasaris džiugina mus, taip ir mes stengiamės pradžiuginti savo kilniaširdes, pasiaukojančias, mus mylinčias Mamas, nes jų triūsas, rūpestis, meilė lydi visą gyvenimą.

Artėjančios Motinos dienos proga „Kiškučių“ grupės ugdytiniai sukvietė savo mamytes į popietę „Tau, mamyte“. Labai malonu buvo matyti, kad į šventinę popietę mamytes atlydėjo ir tėveliai. Savo mamytėms vaikučiai skyrė ne tik eilėraštukus, daineles, savo rankutėmis „pasiūtas“ šventines rankines mamytei, bet ir pasiūlė  pažiūrėti pamokantį  N. Zabutytės vaidinimą  „Stebuklingoji šalis“. Jo dėka vaikai suprato, jog  gimtieji namai, kur vaikai  gyvena mylimi savo  rūpestingų mamų ir tėčių , ir yra  tikriausia  stebuklų šalis ir jokie  patys skaniausi saldainiai ar tortai su kremu tikrai jų neatstos …Po vaidybinės scenelės auklėtoja  Dalia visas mamas pakvietė dalyvauti smagiame piešinių  „Mano mamytė“  konkurse, kuriame pralaimėjusių nebuvo, o laimėjimų loterijoje buvo daug  įvairių praktiškų dovanėlių. Na, o pats  pagrindinis prizas, kaip ir dera rimtuose konkursuose… buvo automobilis  „Mercedes – Benz CL 500…! Šio konkurso metu  mamytės turėjo surasti savuosius portretus tarp daugumos nupieštų . Anot jų , įspėti savuosius  padėjo pripiešti akiniai, spalvota suknelė, aukštakulniai, papuošalai  ir t.t. Tai šit kokie pastabūs ir kūrybingi jų mažieji!

Dar valandėlę pabuvę visi  kartu savo grupėje , dalijosi šiltais šios prasmingos  šventės įspūdžiais.

„Kiškučių“ gr. auklėtoja Dalia Savickaitė

ŠVENTĖ MAMOS DIENAI

 

„Mes visuomet vaikai prie tavo kojų, mama
Po tavo glostančia ranka mes vėl maži.
Delne tu mus keliais ir klystkeliais neši,
Vedies atgal į skambantį vaikystės namą…“  
 

Šiais žodžiais priešmokyklinio ugdymo  „Ežiukų“ grupės vaikai pradėjo šventinę popietę, skirtą mylimoms mamytėms ir močiutėms.

Tokiai iškilmingai dienai vaikai labai atsakingai ir kruopščiai ruošėsi: gamino  dovanėles, piešė mamyčių portretus, galvojo pačius nuoširdžiausius linkėjimus ir surengė šaunų koncertą. Skambiomis dainelėmis, švelnia kanklių melodija, eilėraščiais, nuotaikingais šokiais ir žaidimais  vaikai išreiškė savo nuoširdžius jausmus patiems brangiausiems jiems žmonėms.

Iškilmingai įteikę pačių gamintas dovanėles, pakvietė mamytes, močiutes pasisvečiuoti savo grupėje. Čia visi kartu linksmai bendravo ir šmaikštavo organizuotoje viktorinoje, užduodami mamytėms įvairius kalusimus, mindami mįsles, sekdami pasakas be galo, prašydami užbaigti posakį ar patarlę. Na, o mamytės labai nuoširdžiai džiaugėsi šiomis kartu praleistomis nepaprastomis akimirkomis…

Priešmokyklinio ugdymo „Ežiukų“ grupės auklėtoja Danutė Žukauskienė

Kaip kalbėti su vaiku, kad jis klausytų?

Šia aktualia pedagogams  ir tėvams tema rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams seminarą vedė lopšelio-darželio „Pasaka“ psichologė Ingrida Bultienė.

Seminaro metu pedagogai mokėsi efektyvaus bendravimo su vaiku būdų ir metodų. Dažnai mus, suaugusius, erzina vaikų netinkamas elgesys, jų nenoras mūsų „girdėti“. Tačiau kiekvienas vaiko elgesys turi  tikslą ir prasmę. Vaiko elgesį tampa lengviau  reguliuoti ir keisti  supratus, ką jis nori  mums pasakyti, kokią informaciją perduoti. Vaikų netinkamas elgesys visuomet turi priežastis. Jos gali būti situacinės: neturėjimas ką veikti, nuovargis, liga, stimulų perteklius, nepatenkinti fiziologiniai poreikiai; psichologinės: dėmesio siekimas, kova už valdžią, menkavertiškumo jausmas, kerštavimas ir nulemtos vaiko raidos: amžiaus tarpsnių ypatumų, temperamento, įvairių raidos sutrikimų. Todėl ypač svarbu priimti tinkamus problemų  sprendimų būdus  šioms priežastims šalinti, taip kuriant tinkamą ryšį su vaiku. Būtina pripažinti vaiko jausmus, jų neneigti, svarbu atskirti vaiko poreikius nuo norų, atidžiai klausyti ir gebėti sumažinti savo pačių neigiamus išgyvenimus, tačiau aiškiai įvardijant vaikui savo jausmus.

Mes, suaugusieji, dažnai darome daug bendravimo su vaikais  klaidų, o jiems tik  ypač reikia, kad juos pastebėtų, suprastų, pripažintų, gerbtų ir mylėtų, kad jie būtų kažkam reikalingi ir artimi, kad jiems sektųsi, kad jie galėtų tyrinėti, lavintis, mokytis ir realizuoti save. Tad, prieš bausdami, kaltindami, kritikuodami, gąsdindami, pamokslaudami, gėdindami, pagalvokime, kodėl vaikas neklauso?…

                                                Direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Brudnienė

“Mažųjų Velykėlės”

Velykos – pati linksmiausia pavasario šventė. Ji siejama su nauja gyvybės pradžia,o pats svarbiausias Velykų akcentas – margučiai. Kiaušiniai nuo senovės marginami įvairiais raštais ir spalvomis. Visos jos turi savo reikšmę. Juoda spalva – tai žemė, gausa, pilnatvė. Raudona – gimimas, gyvenimas, energija. Žalia – augimas, sveikata, ramybė. Geltona – derlius, šviesa, jaukumas. Mėlyna reiškia dangų ir palaimą. 

Prienų l/d "Pasaka' vaikučius  į velykinį rytmetį pakvietė Velykų bobutė. "Kačiukų" grupės auklėtoja R. Jankauskienė, persirengusi Velykų bobute, į pagalbą pasikvietė kiškius – "Voveriukų" grupės auklėtoją D.Laukaitienę ir "Pelėdžiukų" grupės auklėtoją L.Bendinskienę. Vaikai šoko, dainavo, deklamavo eilėraščius. Vėliau bobutė pakvietė visus pasportuoti. Vaikai rideno balionėlius, mediniais šaukštais nešė ir rideno margučius. Po smagių pramogų bobutė šventės dalyvius apdovanojo velykinėmis vaišėmis.

Kitą dieną Velykų bobutė aplankė ir darželio mažiausius – "Viščiukų" ir "Žvirbliukų" grupių vaikučius. Mama kiškienė ir gaidelis giedorius pakvietė kiškučiais ir viščiukais persirengusius mažuosius pašokti, padainuoti ir linksmai pažaisti. Nebuvo kada nuobodžiauti ir gausiam tėvelių būriui. Mamos ir tėčiai minė mįsles, kartu su savo mažyliais šoko, dainavo, rideno margučius. Šventės pabaigoje Velykų bobutė visiems įteikė lauktuves ir pakvietė bėgti į lauką, o pati išskubėjo aplankyti kitus jos laukiančius vaikučius.  

„Boružiukų“ grupės edukacinė – pažintinė išvyka į Prienų krašto muziejų

Paskutinę kovo savaitę „ Boružiukų“ grupės vaikučiai ir auklėtojos pradėjo ruoštis Velykų šventei. Jau pirmadienį vaikai  rinkosi į darželį, rankutėse  laikydami po du kietai virtus kiaušinius. Skubiai susiruošėme į Prienų krašto muziejų, kur mūsų jau laukė dvi šeimininkės. Pirmiausia jos parodė, kokius margučius margina tautodailininkai. Kai kurie iš tų margučių skaičiuoja jau ne vieną dešimtį metų. Didžiulį įspūdį paliko stručio kiaušinis. Vaikai perduodami jį iš rankų į rankas negalėjo patikėti, kad iškepus šį „ milžiną“, net penki vyrai gali sočiai pavalgyti.

Apžiūrėję dailius margučius pasiraitojome rankoves ir patys. Visi sėdome prie stalo ir ėmėmės darbo. Karštu vašku piešėme įvairius raštus ir vis merkėme į dažus. Kas buvo kantresnis, to ir kiaušinis išėjo spalvingesnis. Netrukus stalą puošė kalnas ryškiaspalvių margučių.

Dėkojame muziejaus darbuotojoms už įdomius pasakojimus ir už tai, kad pasidalino margučių dažymo paslaptimis. Dabar šio meno ne tik patys mokėsime, bet ir namiškius pamokysime…

„Boružiukų“ grupės auklėtoja J. Bendaravičienė

 

 

 

Savaitė be patyčių Prienų lopšelyje-darželyje „ Pasaka“

Kovo 20-24 d. Lopšelis-darželis  „Pasaka“ dalyvavo respublikinėje akcijoje „Savaitė be patyčių“. Šia akcija buvo siekiama mokytis būti kartu, vertinti kas yra gera ir kas bloga, numatyti poelgių pasekmes sau ir kitiems, skatinti jautrumą ir norą padėti kitam, bendradarbiauti ir daryti  kuo daugiau gerų ir gražių darbų vieni kitiems.

Šiais metais akcijoje dalyvavo visos darželio grupės. Savaitė prasidėjo pokalbiais, diskusijomis, pamokančių kūrinėlių skaitymu ir inscenizavimu, animacinių filmukų žiūrėjimu. „Gerumo medeliai“ su vaikučių gerais darbais, tėvelių gražiausiais linkėjimais, pražydo „Ežiukų“, „Boružiukų“, „Kiškučių“, „Ančiukų“ grupėse. Savaitės eigoje vaikai lankė vieni kitus ir keitėsi pačių pagamintomis dovanėlėmis, linkėdami gerumo ir draugiškumo, mokėjimo paguosti ir užjausti. Net ir patys mažiausi  „Žvirbliukai“ įteikė dovanėles darželio darbuotojoms, virtuvės šeimininkėms. „Boružiukų“ grupės vaikai apsilankė  Prienų vaikų konsultacinėje poliklinikoje ir padovanojo savo kūrybinius darbelius gydytojoms bei kitoms medicinos specialistėms taip padėkodami už nuoširdų rūpestį jų sveikata.

Savaitės viduryje darželyje vyko pavasarinė tvarkymosi akcija, kurią  šauniai pradėjo „Pelėdžiukų“, „Voveriukų“ ir „Kačiukų“ grupių auklėtojos ir vaikučiai. Prie jų prisijungė ir kitos grupės, juk  taip gera žaisti ir būti kartu tvarkingoje, išpuoselėtoje darželio aplinkoje.

Paskutinę savaitės dieną paskelbėme „Apsikabinimų diena“. Tądien vaikai vieni kitiems dovanojo po gerą žodį, šiltą šypseną ir švelnų apsikabinimą, kurių per daug niekuomet nebuvo ir nebus.

Socialinė pedagogė Janina Bendaravičienė