Lopšelis-darželis „Pasaka“ nuo 2018 m. gruodžio 3 d. skelbia konkursą ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigoms užimti.

Darbo krūvis: 1 etatas

Darbo sutartis: neterminuota

Atrankos būdas: pokalbis

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukšesnysis arba aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogo išsilavinimas

Privalumai: pedagoginio darbo ikimokyklinėje įstaigoje patirtis, gebėjimas dirbti su įvairaus amžiaus ikimokyklinio amžiaus vaikais, komunikabilumas, vadovavimasis pedagogo etika, gebėjimas dirbti komandoje, ankstesnės darbovietės rekomendacijos.

Atlyginimas: priklausomai nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.

Pretendentai iki 2018 m. gruodžio 31 d. pateikia:

  1. Gyvenimo aprašymą (CV)
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumeno kopiją
  3. Asmens išsilavinimą ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją patvirtirtinančias dokumentų kopijas

Dokumentai priimami adresu:

  1. Vaitkaus 4, Prienai LT-59113

Telefonas pasiteiravimui: 8 319 52667

El . p.: pasaka@prienai.lt

Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, į pokalbį bus kviečiami 2019 m. sausio 3 d. 10.00 val.

_______________________________________________

 

Lopšelis-darželis „Pasaka“ nuo 2018 m. lapkričio 20d. skelbia konkursą specialiojo ugdymo pedagogo pareigoms užimti.

Darbo krūvis: 1 etatas

Darbo sutartis: neterminuota

Pareigybės lygis – A2

Atrankos būdas: pokalbis

Kvalifikaciniai reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir specialiojo ugdymo pedagogo/logopedo profesinę kvalifikaciją

Privalumai: pedagoginio darbo ikimokyklinėje įstaigoje patirtis, gebėjimas dirbti su įvairaus amžiaus ikimokyklinio amžiaus vaikais, komunikabilumas, vadovavimasis pedagogo etika, gebėjimas dirbti komandoje, ankstesnės darbovietės rekomendacijos.

Atlyginimas: priklausomai nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.

Pretendentai iki 2018 m. gruodžio 10 d. pateikia:

  1. Gyvenimo aprašymą (CV)
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją
  3. Asmens išsilavinimą ir specialiojo ugdymo pedagogo/logopedo kvalifikaciją patvirtirtinančias dokumentų kopijas

Dokumentai priimami adresu:

  1. Vaitkaus 4, Prienai LT-59113

Telefonas pasiteiravimui: 8 319 52667

El . p.: pasaka@prienai.lt

Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, į pokalbį bus kviečiami 2018 m. gruodžio 12 d. 10.00 val.