Prienų rajono savivaldybė skelbia konkursą švietimo įstaigos vadovo – Prienų  lopšelio – darželio ,,Pasaka“ direktoriaus  pareigoms.

         Konkurso paskelbimo data 2022 m. rugpjūčio 12 d.

         Atrankos data 2022 m. gruodžio 15 d. 13.00 val.

         Išsami informacija pateikiama pagrindiniame skelbime interneto svetainėje adresu 

https://www.prienai.lt/savivaldybe/laisvos-darbo-vietos/