„Viščiukų“ – ankstyvojo vaikų amžiaus grupė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja: Laima Stankevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja: Asta Kazlauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja: Jolanta Ligeikienė

 

„Žvirbliukų“ – ankstyvojo vaikų amžiaus grupė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja: Jolita Balnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja: Aušra Stankevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja: Dalė Skučienė

 

„Ančiukų“ – ankstyvojo vaikų amžiaus grupė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja: Violeta Butkuvienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja: Asta Kazlauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja: Stasė Bužinskienė

 

„Nykštukų“ – ikimokyklinio vaikų amžiaus specialiojo ugdymo grupė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Audrutė Maciulevičienė, Vida Radauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja: Birutė Žaltauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja: Teresė Stiklakienė

Mokytojo padėjėjos: Danutė Žukauskienė, Aldona Kimbirauskienė

 

„Kiškučių“ – ikimokyklinio vaikų amžiaus bendrojo ugdymo grupė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja: Dalė Savickaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja: Aurelija Pranckevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja: Inga Žiobienė

 

„Pelėdžiukų“ – ikimokyklinio vaikų  amžiaus bendrojo ugdymo grupė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Loreta Bendinskienė, Asta Struckienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja: Onutė Kontutienė

Mokytojo padėjėja: Sonata Sabaliauskienė

 

„Kačiukų“ – ikimokyklinio vaikų amžiaus bendrojo ugdymo grupė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Regina Jankauskienė, Asta Struckienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja: Vaida Skučienė

 

„Voveriukų“ – ikimokyklinio vaikų amžiaus bendrojo ugdymo grupė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja: Diana Laukaitienė, 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja: Aušra Stankevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja: Aušra Juodsnukytė

Mokytojo padėjeja: Angelė Ignatavičienė

 

„Ežiukų“ – ankstyvojo vaikų amžiaus grupė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Daiva Selvinavičiūtė, Auksė Aleksandravičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja: Renata Kolcova.

 

„Bitučių“ – ankstyvojo vaikų amžiaus grupė

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja: Asta Rauluševičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja: Aurelija Pranckevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja: Ernesta Mozūraitytė.

 

„Boružiukų“ – ikimokyklinio vaikų amžiaus bendrojo ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Jolanta Miliauskienė, Birutė Žaltauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja:  Lina Kaminskienė

Mokytojo padėjėja: Albina Sadauskienė