„Viščiukų“ – ankstyvojo amžiaus grupė

Vyresn. auklėtoja: Laima Stankevičienė

Auklėtoja: Asta Kazlauskienė

Auklėtojos padėjėja: Jolanta Ligeikienė

 

„Žvirbliukų“ – ankstyvojo amžiaus grupė

Vyresn. auklėtojos: Jolita Balnienė, Vida Radauskienė

Auklėtojos padėjėja: Dalė Skučienė

 

„Ančiukų“ – ankstyvojo amžiaus grupė

Vyresn. auklėtoja: Violeta Butkuvienė

Auklėtoja: Asta Kazlauskienė

Auklėtojos padėjėja: Stasė Bužinskienė

 

„Nykštukų“ – specialiojo ugdymo grupė

Vyresn. auklėtojos: Audrutė Maciulevičienė, Danutė Černiauskienė, Antanina Dragūnienė

Auklėtojos padėjėja: Teresė Stiklakienė

Mokytojo padėjėja Sonata Sabaliauskienė

 

„Kiškučių“ – mišraus amžiaus grupė

Vyresn. auklėtojos: Dalė Savickaitė, Aurelija Pranskevičienė

Auklėtojos padėjėja: Inga Žiobienė

 

„Pelėdžiukų“ – mišraus amžiaus grupė

Vyresn. auklėtojos: Loreta Bendinskienė, Asta Struckienė

Auklėtojos padėjėja: Onutė Kontutienė

 

„Kačiukų“ – mišraus amžiaus grupė

Vyresn. auklėtojos: Regina Jankauskienė, Asta Struckienė

Auklėtojos padėjėja: Vaida Skučienė

 

„Voveriukų“ – mišraus amžiaus grupė

Vyresn. auklėtojos: Diana Laukaitienė, Vida Radauskienė

Auklėtojos padėjėja: Aušra Juodsnukytė

 

„Ežiukų“ – ankstyvojo amžiaus grupė

Vyresn. auklėtojos: Daiva Selvinavičiūtė, Auksė Aleksandravičienė

Auklėtojos padėjėja: Renata Kolcova.

 

„Bitučių“ – mišraus amžiaus grupė

Vyresn. auklėtoja: Asta Rauluševičienė

Auklėtoja: Rita Balevičienė

Auklėtojos padėjėja: Meilė Martikaitienė.

 

„Boružiukų“ – mišraus amžiaus grupė

Vresn. auklėtoja: Jūratė Černauskienė

Auklėtoja: Rita Balevičienė

Auklėtojos padėjėja:  Lina Kaminskienė.