„Viščiukų“ – ankstyvojo amžiaus grupė

Vyresn. auklėtojos: Laima Stankevičienė, Auksė Aleksandravičienė.

Auklėtojos padėjėjos: Jolanta Ligeikienė.

 

„Žvirbliukų“ – ankstyvojo amžiaus grupė

Vyresn. auklėtojos: Jolita Balnienė, Vida Radauskienė.

Auklėtojos padėjėja: Dalė Skučienė.

 

„Ančiukų“ – specialiojo ugdymo grupė

Vyresn. auklėtojos: Violeta ButkuvienėAntanina Dragūnienė.

Auklėtojos padėjėjos: Stasė Bužinskienė.

Mokytojo padėjėja Sonata Sabaliauskienė.

 

„Nykštukų“ – specialiojo ugdymo grupė

Vyresn. auklėtojos: Audrutė Maciulevičienė, Danutė Černiauskienė.

Auklėtojos padėjėja: Teresė Stiklakienė.

Auklės: Aldona Gaučienė, Angelė Arlauskienė.

Mokytojo padėjėja Sonata Sabaliauskienė.

 

„Kiškučių“ – mišraus amžiaus grupė

Vyresn. auklėtojos: Dalė Savickaitė, Aurelija Pranskevičienė.

Auklėtojos padėjėja: Inga Žiobienė.

 

„Pelėdžiukų“ – mišraus amžiaus grupė

Vyresn. auklėtojos: Loreta Bendinskienė, Asta Struckienė.

Auklėtojos padėjėja: Onutė Kontutienė.

 

„Kačiukų“ – mišraus amžiaus grupė

Vyresn. auklėtojos: Regina Jankauskienė, Asta Struckienė.

Auklėtojos padėjėja: Vaida Skučienė.

 

„Voveriukų“ – mišraus amžiaus grupė

Vyresn. auklėtojos: Diana Laukaitienė, Vida Radauskienė.

Auklėtojos padėjėja: Aušra Juodsnukytė.

 

„Ežiukų“ – ankstyvojo amžiaus grupė

Vyresn. auklėtoja: Daiva Selvinavičiūtė.

Auklėtoja: Edita Čeplinskienė.

Auklėtojos padėjėja: Renata Kolcova.

 

„Bitučių“ – mišraus amžiaus grupė

Vyresn. auklėtojos: Asta Rauluševičienė,  Aurelija Pranskevičienė.

Auklėtojos padėjėja: Meilė Martikaitienė.

 

„Boružiukų“ – mišraus amžiaus grupė

Vresn. Auklėtojos: Jūratė Černauskienė, Edita Čeplinskienė.

Auklėtojos padėjėja:  Lina Kaminskienė.